Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Nya läkemedel dominerar i ny rekommendation om hepatit C

Publicerad: 3 juli 2014, 11:30

Kronisk infektion av hepatit C ska i första hand behandlas med den nya generationens antivirala läkemedel, enligt Läkemedelsverkets färska kunskapsdokument. Men hur sjukvården ska ha råd med det tar myndigheten inte upp.


– De nya läkemedlen som är på väg inom det här området är mycket stora framsteg. Nu kan vi bota 95 till 99 procent av patienterna i stort sett utan biverkningar, säger Rune Wejstål, överläkare och docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg.

Han har ingått i den expertgrupp som tagit fram det nya kunskapsdokumentet.

Den tidigare standardbehandlingen interferon har nu en mycket blygsam roll i behandlingen jämfört med myndighetens förra rekommendation som kom år 2011.

I stället lyfter alltså experterna fram de nya läkemedlen, där hittills bara två blivit officiellt godkända – Sovaldi (sofosbuvir) och Olysio (simeprevir).

I dokumentet anges vilka kombinationer av läkemedel som ska användas vid olika situationer och vid infektioner av olika genotyp av viruset. Ett centralt budskap är att läkemedlen ska ges vid rätt tidpunkt så att levercirrhos och komplikationer till detta, till exempel levercancer, ska undvikas.

På Läkemedelsverket är man tydliga med att experterna inte gjort några hälsoekonomiska överväganden. I själva verket skulle kostnaden bli mycket hög – minst tio miljarder kronor – om behandlingsrekommendationen följdes fullt ut i sjukvården. Priset på de nya läkemedlen är nämligen mycket högre än den tidigare behandlingen.

– Vi har i huvudsak tagit strikta medicinska hänsyn, säger Rune Wejstål.

I dag finns runt 45 000 personer med kronisk hepatit C i Sverige, varav ni rekommenderar behandling till ungefär hälften som har någon form av leverpåverkan. Hur rimligt är det då att sjukvården kan följa det rådet med tanke på kostnaderna?

– För de allra svårast sjuka patienterna är det ingen tvekan om att de ska ha behandling. Det handlar om kanske 2 000 patienter som har allvarlig leverpåverkan. För flera av dem öppnar de nya läkemedlen helt nya behandlingsmöjligheter, säger Rune Wejstål och fortsätter:

–  För övriga tror jag att sjukvården kommer att invänta den separata hälsoekonomiska utvärdering som nu görs av TLV och den process för ordnat införande av de här läkemedlen som SKL kommer att dra igång.

Rune Wejstål poängterar att den höga initiala kostnaden kan leda till besparingar på längre sikt.

– I dag görs runt 30 procent av levertransplantationerna på grund av hepatit C. Dessa kan vara borta om tio år, liksom en stor del av all levercancer. Men var den exakta gränsen går för kostnadseffektivitet går inte att säga i dagsläget eftersom de analyserna inte är gjorda, säger han.

– Men jag hoppas att läkemedelspriserna kan pressas i takt med att nya läkemedel når marknaden. Kostnaderna kan också kanske minska genom att vi ger kortare behandlingar.

Är det verkligen sant att ni inte tagit ekonomiska hänsyn i utformningen av dokumentet? De nya läkemedlen är enkla att ta och har knappt några biverkningar. Borde inte asymtomatiska personer också kunna erbjudas behandling?

– Det är riktigt. Möjligen skulle fler kunna rekommenderas behandling, vilket inte minst skulle kunna ha effekt på smittans utbredning. Där har nog kostnaden spelat in för hur vi utformat rekommendationerna, säger Rune Wejstål.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev