Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Nya studier visar lovande resultat för tabletter mot MS

Publicerad: 21 januari 2010, 12:55

Nya läkemedel i tablettform visar goda resultat mot multipel skleros, MS. I dag ges MS-läkemedel i spruta eller som dropp.


Tre studier som publiceras i New England Journal of Medicine pekar på goda resultat med nya sorters läkemedel mot MS.

En av studierna har testat läkemedel med den aktiva substansen cladribin, ett cytostatikum som i dag är godkänt vid cancerbehandling. I de två andra studierna prövas läkemedel med fingolimod som aktiv substans.

I studien av cladribin randomiserades drygt 1300 patienter till att antingen få läkemedel eller placebo. Patienterna följdes i nästan två år.

Resultaten visar att andelen patienter som var helt fria från skov under studieperioden var signifikant högre bland dem som fått läkemedel, cirka 70 procent, jämfört med dem som fått placebo, 61 procent.

Den relativa risken för skov var 55 procent lägre i läkemedelsgruppen. Dessutom förvärrades handikapp på grund av MS-sjukdom 30 procent mindre bland dem som fått cladribin.

De vanligaste biverkningarna var lymfocytopeni, brist på lymfocyter, och infektioner med herpes zoster.

I den ena studien på fingolimod fick över 1000 patienter mellan 18 och 55 år antingen det nya läkemedlet eller placebo. Den årliga förkomsten av skov varierade mellan 0,16 och 0,18 bland dem som hade fått läkemedel och var 0,40 bland dem som hade fått placebo.

Patienterna undersöktes även med MR-kamera och där kunde man se att de som fått läkemedelsbehandling hade mindre förändringar i hjärnan som tyder på sjukdom.

I den andra studien på fingolimod randomiserades cirka 1 300 patienter till att antingen få behandling med det nya läkemedlet eller till intramuskulära injektioner med interferon beta 1a, en behandling som i dag ges vid MS. Antalet skov var också i denna studie signifikant lägre bland dem som fått fingolimod, 0,20, jämfört med dem som hade fått interferonbehandling, 0,33. Studien pågick i ett år.

Biverkningar som förekom i studierna med fingolimod var bland annat herpes zoster och hjärtpåverkan. I den ena studien rapporterades också två dödliga infektioner.

Både cladribin och fingolimod representerar nya sätt att behandla multipel skleros. Båda substanserna påverkar immunförsvaret. Preparat som innehåller de nya läkemedelssubstanserna kan finnas tillgängliga redan i slutet av detta år.

Studierna är finansierade av de företag som utvecklar preparaten.

Läs studierna i New England Journal of Medicine:

A Placebo-Controlled Trial of Oral Cladribine for Relapsing Multiple Sclerosis
A Placebo-Controlled Trial of Oral Fingolimod in Relapsing Multiple Sclerosis
Oral Fingolimod or Intramuscular Interferon for Relapsing Multiple Sclerosis

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev