Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Nya vacciner orsakade inte fler biverkningar hos barn

Publicerad: 30 September 2003, 12:04

Oron för att nya vacciner ska orsaka fler och värre biverkningar hos barn än äldre vacciner är obefogad. Det slår forskare vid Smittskyddsinstitutet fast efter att ha följt över 22000 vaccinerade barn.


- Studieresultaten ger väldigt glädjande och lugnande besked, eftersom de inte stöder de misstankar som har funnits mot de nya vaccinerna. Resultaten visar att vi kan fortsätta att använda dessa vacciner och även fortsätta att byta ut äldre vacciner mot nya och bättre, säger Patrick Olin, barnläkare och ansvarig prövare vid Smittskyddsinstitutet.  I samband med ett antal studier som har genomförts i Göteborg rapporterades våren 2001 att upp till  1,3 procent av en grupp barn som hade vaccinerats med relativt nya vacciner som innehåller aluminiumhydroxid fick besvärlig klåda och en förhårdnad under huden vid insticksstället.  Ingen säkerställd skillnad  Eftersom detta indikerade att de nya vaccinerna kan öka risken för biverkningar, inte minst i form av överkänslighet och allergier, startade Smittskyddsinstitutet i samarbete med yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö och Socialstyrelsen omgående en landsomfattande studie med drygt 22.000 barn på 851 skolor.  Hälften av barnen vaccinerades med ett äldre etablerat vaccin mot difteri och stelkramp, den andra hälften fick ett nyare vaccin som bland annat innehöll aluminiumhydroxid.  Enligt de preliminära studieresultat som kommer att presenteras senare i höst, drabbades inte något av barnen av allergier mot de aluminiumsalter som användes i de olika vaccinerna. Endast ett fåtal barn i de båda grupperna drabbades av besvär med klåda och förhårdnader under huden. Det gick dock inte att säkerställa någon skillnad mellan grupperna när det gäller risken att drabbas av biverkningar.  Fortsatt forskning viktig  Peet Tüll, chef på Socialstyrelsens smittskyddsenhet som noggrant har följt studien, anser liksom Patrick Olin att resultatet är glädjande för barn- och skolhälsovården i Sverige, eftersom det inte leder till att vaccinationsprogrammen behöver förändras.  - Om studien hade bekräftat resultaten från Göteborg så hade vi drabbats av stora problem, eftersom de gamla vaccinerna inte längre finns kvar på den svenska marknaden. Dessutom är de vacciner som än så länge används i andra länder alldeles för dåligt dokumenterade för att vi skulle kunna börja använda dem, säger Peet Tüll.  Han och Patrick Olin anser dock inte att det går att slå sig till ro med detta. De betonar bland annat vikten av fortsatt forskning för att säkerställa att de nya vacciner som registreras i Sverige inte bär med sig nya biverkningar.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev