Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag17.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Nytt hjärtläkemedel visade lovande resultat

Publicerad: 30 augusti 2014, 11:00

Foto: Thinkstock

ESC 2014: Ett nytt läkemedel var i en studie överlägset ACE-hämmare för att minska risken för död eller sjukhusvistelse hos patienter med hjärtsvikt.


I studien som presenteras på hjärtkongressen ESC i Barcelona och publiceras i New England Journal of Medicine i dag, lördag, jämfördes patienter som hade fått ett nytt sorts läkemedel mot hjärtsvikt med patienter som fick ACE-hämmaren enalapril.

8 442 patienter randomiserades till att antingen få det nya läkemedlet LCZ696 eller ACE-hämmaren. Samtliga patienter hade hjärtsvikt och en ejektionsfraktion som var 40 procent eller mindre. Ejektionsfraktionen mäter hur stor andel av blodet hjärtat som pumpar ut vid varje hjärtslag.

Prövningen avbröts i förtid på grund av att fördelarna med det nya läkemedlet bedömdes vara så stora. Sammantaget hade patienterna då följts upp i 27 månader i median. Då hade knappt 22 procent av patienterna i gruppen som fått det nya preparatet antingen blivit inlagda sjukhus på grund av hjärtsvikt eller avlidit på grund av hjärt-kärlsjukdom som var det primära effektmåttet. Motsvarande andel i den grupp som fått ACE-hämmaren var 26,5 procent.

Risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt var 21 procent lägre när LCZ696 användes jämfört med när enalapril användes. I gruppen som fick det nya läkemedlet var det vanligare med lågt blodtryck och angioödem, men mindre vanligt med nedsatt njurfunktion och förhöjd nivå av kalium i blodet än i den andra gruppen. Antalet personer som avbröt studien var lägre i gruppen som fick det nya läkemedlet.

Det nya läkemedlet kombinerar två verkningsmekanismer. Dels verkar den som ARB, dels hämmas enzymet neprilysin. ARB är en läkemedelsklass som verkar på enzymet angiotensin II. Det leder till att blodkärlen vidgas och det blir lättare för hjärtat att pumpa ut blod i kroppen.

Enligt en editorial i New England Journal of Medicine kan den nya studien innebära nytt hopp för patienter med hjärtsvikt.

ESC pågår i år från i dag, lördagen den 30 augusti, till och med onsdagen den 3 september. Studien är sponsrad av läkemedelsföretaget Novartis.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev