Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Nytt preparat gav färre inläggningar vid flimmer

Publicerad: 11 februari 2009, 22:00

Ett nytt läkemedel minskar dödlighet och antalet sjukhusinläggningar hos patienter med förmaksflimmer, enligt en stor studie som publiceras i dag.


Cirka 150 000 svenskar har förmaksflimmer som kan leda till hjärt-kärlsjukdomar som stroke eller hjärtsvikt. I dag, onsdag, publicerar tidskriften New England Journal of Medicine en studie som har undersökt effekten av det nya läkemedlet Multaq (dronedaron) mot förmaksflimmer.

I studien, som är den största hittills på ett rytmreglerande läkemedel, ingick 4 628 patienter med förmaksflimmer, från 551 centra i 37 olika länder. De lottades till att antingen få 400 mg dronedaron två gånger dagligen eller placebo. I snitt följdes de upp 21 månader.

I studien, som är den största hittills på ett rytmreglerande läkemedel, ingick 4 628 patienter med förmaksflimmer, från 551 centra i 37 olika länder. De lottades till att antingen få 400 mg dronedaron två gånger dagligen eller placebo. I snitt följdes de upp 21 månader.

Den primära effektvariabeln var första sjukhusinläggning på grund av hjärt-kärlhändelse eller död. Bland de patienter som fått läkemedel var det 31,9 procent som antingen avled eller togs in på sjukhus på grund av hjärt-kärlsjukdom. Motsvarande andel i kontollgruppen var 39,4 procent.

Enligt företaget Sanofi Aventis som utvecklar preparatet är dronedaron i dag det enda rytmreglerande läkemedlet som visat signifikant minskning i sjuklighet och dödlighet hos patienter med förmaksflimmer.

I den nu publicerade studien var dock inte skillnad i dödlighet signifikant mellan de två grupperna när det prövades separat, vilket var ett av de sekundära effektmåtten.

Ansökan om godkännande är inlämnad till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA. Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef på Sanofi Aventis, uppger att läkemedlet kan finnas på den svenska marknaden i början av 2010 om allt går som planerat.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev