Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Nytt stöd för blodtrycksmål vid typ 2-diabetes

Publicerad: 12 februari 2015, 06:46

Sänkning av blodtrycket hos patienter med typ 2-diabetes kan förlänga livet och förebygga komplikationer. Men effekterna var främst tydliga hos dem med högt utgångsvärde på blodtrycket. Enligt en ny sammanställning i tidskriften Jama.


Det har varit en delvis kontroversiell fråga vilka blodtrycksmål som ska gälla hos patienter med typ 2-diabetes.

Nu har forskare i Australien och Storbritannien slagit  samman data från 40 läkemedelsprövningar med sammanlagt runt 100 000  deltagare.

Deras slutsats är att varje minskning av det systoliska  blodtrycket med 10 mm Hg var kopplat till minskad risk att dö i förtid  med 13 procent. Även risken för hjärt-kärlsjukdom och andra  komplikationer minskade.

Effekterna var framför allt tydliga i studier som  inkluderat patienter med högre medelvärde på det systoliska blodtrycket  än 140 mm Hg, jämfört med när snittvärdet var under 140 mm Hg.

Det här gällde dock inte utfallsmåtten stroke, albumin i  urinen och näthinnekomplikationer, där riskminskningarna var mer  likartade oavsett utgångsvärde på blodtrycket.

Resultatet stödjer i stort nuvarande svenska  rekommendationer från Läkemedelsverket om blodtrycksbehandling vid  diabetes, där målblodtrycket under 140/85 mm Hg gäller för de flesta  patienter.

– Författarna trycker dock mera på att ytterligare  blodtrycksreduktion kan förebygga stroke, albuminuri och retinopati.  Detta kan vara relevant för yngre patienter som haft diabetes relativt  kort tid samt vid ökad strokerisk, till exempel hos personer från Kina  och Japan eller de som haft stroke i familjen, säger Peter Nilsson,  professor vid Lunds universitet och en av experterna bakom de svenska  rekommendationerna.

Han fortsätter:

– Resultaten understryker återigen vikten av att ha en  individualiserad blodtrycksbehandling där faktorer som tolerans för  läkemedel, ålder, anamnes och samsjuklighet kan påverka  behandlingsstrategin.

Läs abstract till studien:

Connor Emdin med flera. Blood Pressure Lowering in Type 2 Diabetes. A Systematic Review and Meta-analysis. Jama 2015; 313: 603–615. DOI: 10.1001/jama.2014.18574

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev