Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Nytt vapen mot resistent tuberkulos

Publicerad: 24 oktober 2012, 07:17

Patienter med svårbehandlad tuberkulos kan i många fall bli kvitt sjukdomen med hjälp av antibiotikumet linezolid – men priset kan bli svåra biverkningar, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.


Linezolid (Zyvoxid) är i dag godkänt för behandling av lunginflammation samt hud- och mjukdelsinfektioner orsakade av grampositiva bakterier. Men flera fallrapporter pekar på att läkemedlet också har effekt mot svårbehandlad tuberkulos, vilket nu bekräftas i den hittills största studien på området.

Det är forskare från Sydkorea som har följt upp 41 patienter med kronisk tuberkulos, där bakterierna uppvisade så kallad ”omfattande” resistens mot tillgängliga läkemedel mot sjukdomen, så kallad XDR-tuberkulos.

Hälften lottades till att direkt börja tilläggsbehandling med linezolid, medan övriga fick börja ta läkemedlet efter två månader.

Efter fyra månader gick det inte att via odling påvisa tuberkulosbakterier i upphostat slem, sputum, hos 79 procent av patienterna som fått tidig behandling. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 35 procent.

Patienterna behandlades i minst 18 månader efter det att bakterierna försvunnit i sputum.

Den sista patienten inkluderades i studien i maj 2011. Ett år senare behandlades fortfarande 17 av patienterna, medan 13 hade avslutat behandlingen utan att få återfall. Elva patienter hade hoppat av studien tidigt, varav tre på grund av biverkningar.

Sammantaget drabbades 83 procent av patienterna av någon form av biverkning som hade en ”sannolik eller möjlig koppling” till linezolidbehandlingen. De flesta biverkningar försvann efter ett kortare uppehåll i behandlingen eller efter en minskning av dosen.

Av de tre patienterna som fick avbryta studien på grund av biverkningar hade två drabbats av skada på synnerven och en av anemi.

Enligt Sven Hoffner, som är chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet, har linezolid använts i Sverige de senaste åren på patienter med multiresistent tuberkulos.

– Vi testar rutinmässigt alla patienter i Sverige med multiresistenta stammar för känslighet mot linezolid. Hittills har vi inte sett några tecken på resistensutveckling. Och de nya resultaten stärker bilden av att linezolid är ett effektivt tilläggsläkemedel i den här patientgruppen, där behovet av nya behandlingar är stort. Men samtidigt måste man vara uppmärksam på biverkningarna, säger han.

Tuberkulosbakterier med omfattande resistens mot läkemedel  är motståndskraftiga både mot förstahandsläkemedlena isoniazid och rifampicin samt de viktigaste andrahandsläkemedlen.

Läs abstract till studien:

Myungsun Lee med flera. Linezolid for Treatment of Chronic Extensively Drug-Resistant Tuberculosis. New England Journal of Medicine 2012; 367: 1508–1518. DOI: 10.1056/NEJMoa1201964

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev