Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Oklara regler riskerar kränka barns ställning i sjukvården

Publicerad: 8 januari 2008, 13:28

Det saknas tydlig lagstiftning rörande barns och ungdomars ställning i den svenska sjukvården. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, som kräver att regeringen utreder frågan.


Bör barn och ungdomar ha rätt att avstå livsnödvändig behandling? Ska ungdomar som vill skönhetsopereras få bestämma över detta själva? Svåra frågor som i dag saknar tydliga svar i den svenska sjukvårdslagstiftningen.

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har utrett frågan om ungas ställning i sjukvården och lämnar i dag över en skrivelse till socialdepartementet där rådet uppmanar regeringen att utreda de komplicerade frågeställningarna.

Det grundläggande problemet, skriver Smer, är konflikten mellan å ena sidan underårigas rätt till självbestämmande och integritet, och å andra sidan deras behov av skydd samt föräldrars möjlighet att utöva sin skyldighet att tillgodose barnets behov.

Många lagar kan tolkas som motstridiga, eller i alla fall otydliga, när de ställs mot varandra. Barnets rätt till självbestämmande i vården avgörs av dess ålder och mognadsgrad, men några nationella riktlinjer eller rekommendationer för hur detta avgörs finns inte.

Den svenska sjukvårdslagstiftningen saknar över huvud taget allmänna bestämmelser som diskuterar barns och ungdomars ställning, något som i olika utsträckning finns i samtliga andra skandinaviska länder. Norge är det land som gått längst, med tydliga åldersgränser.

Smer anser att otydligheterna i dagens lagstiftning kan leda till att underårigas integritet kränks, men också till att barnets behov av sjukvård, skydd och stöd inte tillgodoses.

Läs hela skrivelsen på medicinsk-etiska rådets hemsida

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev