Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

PD1-hämmare gav längre liv

Publicerad: 31 oktober 2016, 06:30

Huvud-halscancer sällar sig nu till den växande grupp cancer­sjuk­domar där de omtalade PD1-immun­check­point­hämmarna visat brom­sande effekt.


I en ny fas 3-studie levde patienter med åter­fall längre om de fick behand­ling med läkemedlet nivolumab.

– Generellt har vi inte haft så bra behandlingsalternativ för den här patientgruppen. Men det här är riktigt spännande resultat som sanno­likt kommer att ändra klinisk praxis, säger Jan Nyman, onkolog och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

I studien ingick 361 patienter vars sjukdom hade återkommit eller försämrats inom sex månader efter behandling med platinabaserad cyto­statika. De hade alla tumörer i mun­hålan, svalget eller strup­huvudet.

Deltagare som lottats till att få nivolumab hade en medianöverlevnad på 7,5 månader. Motsvarande siffra var 5,1 månader i kontrollgruppen, där deltagarna fick behandling med antingen cytostatikumen docetaxel och metotrexat eller antikroppen cetuximab.

– Det är inte de kraftigaste behandlingarna vi har att erbjuda som gavs i kontrollgruppen men de är ändå relevanta jämförelsealternativ, säger Jan Nyman.

Patienterna i nivolumab­gruppen hade stabila värden för flera livskvalitetmått, medan de i kontrollgruppen fick en försämrad livs­kvalitet under studiens gång.

– Detta är kanske mer intressanta resultat än vinsten i över­levnad. Vid huvud-halscancer sitter ofta tumören så illa till att den stör vitala funktioner och inverkar på möjligheten att leva ett normalt liv, säger Jan Nyman.

I studien verkade patienter vars tumörer hade högt uttryck av mar­kören PD-L1 svara bättre på nivolumab.

– Detta kan bli ett sätt att välja ut patienter till behandling, säger Jan Nyman.

Studien har finansierats av läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb och publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev