fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Regler för kontakter med industrin klara

Publicerad: 15 september 2005, 14:25

Relationerna mellan vården och medicinteknikbranschen ska nu regleras av ett etikavtal snarlikt det som omfattar läkemedelsindustrin. Reglerna väntas träda i kraft efter årsskiftet.


Kontakterna mellan läkemedelsindustri och läkare regleras sedan den 1 januari genom ett särskilt etikavtal. Industrin började följa avtalet redan den 1 juli 2004. Syftet är framför allt att motverka mutor och bestickning där läkare kan påverkas att skriva ut vissa läkemedel.

Nu skapas ett liknande avtal för företag som tillverkar medicintekniska produkter, det vill säga allt från röntgenapparatur och medicinska implantat till blöjor. Branschorganisationen SLF, Sjukvårdens leverantörsförening, sade den 6 september ja till det nya samverkansavtalet med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I oktober tar SKL:s styrelse ställning i frågan och först vid årsskiftet kan de nya reglerna träda i kraft.

Behöver inte längre fråga om lov  Hittills är båda parter nöjda med resultatet.   - Det var nödvändigt med klara regler. Medicinteknikbranschen är lika stor som läkemedelsindustrin och eftersom produkterna upphandlas är avtalet extra viktigt, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl, utredare inom Sveriges Kommuner och Landsting.

Avtalet innehåller dock en del viktiga skillnader jämfört med läkemedelsbranschens överenskommelse. Framför allt omfattar det all vårdpersonal, inte bara läkare. Dessutom innehåller medicinteknikavtalet en klausul som ger industrins representanter direkttillträde till sjukvården utan att först fråga om lov, vilket läkemedelsindustrin måste göra.

- Det är livsnödvändigt för patienter att vi snabbt kan komma in och serva en trasig apparat eller ge snabb handledning och utbildning till vårdpersonalen, säger Kjell Alenius, vd för SLF.

Som exempel nämner han att anställda inom medicinteknikbranschen ofta kallas in under operationer. Kanske kan ingen annan ännu läsa av den nya röntgenapparaten eller tala om hur en ny sutur fungerar.

Att få detta tillträde är välkommet då det ibland varit ett problem för medicinteknikbranschen, menar Kjell Alenius.  - Det har hänt att vårdpersonal har stoppat oss då de missuppfattat och trott att läkemedelsbranschens avtal gällt all industri.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev