Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Rekommendationslistorna snart bara ett musklick bort

Publicerad: 19 oktober 2005, 10:57

Snart kan alla läkemedelsförskrivare söka i läkemedelskommittéernas rekommendationslistor genom ett enkelt musklick i sina e-journaler, tack vare det nya IT-verktyget Rek Ord.


Svensk informationsdatabas för läkemedel, Sil, har tagit fram ett helt nytt IT-verktyg för skapande och uppdatering av läkemedelskommittéernas rekommendationslistor. Sedan i våras har en användargrupp med fem personer från olika landsting testat verktyget som kallas RekOrd. En första version av verktyget är nu klar och kommer att börja användas på prov av en del landsting under hösten.

Med hjälp av Rek Ord skapar läkemedelskommittéerna elektroniska rekommendationslistor och lägger in dem i informationsdatabasen.

"Innebär mindre krångel"  Eftersom Sil är designad för att kunna integreras i flera olika e-journalsystem blir rekommendationslistorna tillgängliga för förskrivaren oavsett vilket journalsystem hon eller han använder sig av, förutsatt att det stöder informationsdatabasen.

På så sätt underlättas administrationen av listorna och förskrivaren kan med ett enkelt musklick se vilka läkemedel som rekommenderas.

- Det här verktyget sparar tid och innebär mindre krångel för både läkemedelskommittéerna och läkarna, säger Mikael Hoffmann, ordförande för  läkemedelskommittén i Landstinget i Östergötland och en av deltagarna i Sil-projektets användargrupp.

Hoppas på mer samverkan  Rek Ord gör det även möjligt att få fram en ny typ av beslutsstöd för läkarna som inte funnits tidigare, genom att systemet tillåter olika nivåer av rekommendationer. Läkemedlen ska inte bara markeras med "ja" eller "nej" som det ser ut i dag, utan det ska också finnas en kommentar till varför ett visst läkemedel rekommenderas eller inte. På så sätt får förskrivaren bättre möjlighet att anpassa rekommendationerna till den enskilda patienten.

- Genomsnittspatienten som rekommendationerna bygger på finns ju inte i verkligheten. Därför ska listan kunna fungera som stöd för förskrivaren att göra en individuell bedömning från patient till patient, säger Mikael Hoffmann.

Om alla rekommendationslistor läggs in i informationsdatabasen med hjälp av Rek Ord blir det dessutom möjligt för förskrivaren att välja mellan listor från olika landsting när hon eller han skriver ut ett preparat. Detta kan vara till stor hjälp om patienten ska vårdas i ett landsting där andra rekommendationer gäller.

Tack vare att förskrivare från olika landsting på så sätt kan titta på varandras val och kommentarer hoppas Mikael Hoffmann att landstingen ska kunna samverka mer och få en mer likartad syn på hur rekommendationerna ska användas.  

Målet är att samtliga läkemedelskommittéer i Sverige ska använda Rek Ord så småningom. Det kommer dock att dröja till 2006-2007 innan verktyget används fullt ut.

Camilla Wernersson

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev