Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Rekordmånga diabetiker får blodfettsänkande läkemedel

Publicerad: 5 mars 2009, 09:55

Diabetiker i Sverige får mer blodfettsänkande läkemedel än någonsin tidigare. Samtidigt har det i studier kommit resultat som tyder på att statinerna kan försämra blodsockerkontroll.


På mindre än tio år har förskrivningen av kolesterolsänkande statiner till patienter med typ 1-diabetes ökat mer än tre gånger. I det nationella diabetesregistret registreras läkemedelsbehandling till diabetiker varje år. Dagens Medicin har tagit del av preliminär, ännu opublicerad, statistik för 2008 från registret.

Där framgår att 36 procent av patienterna med typ 1-diabetes fick statiner förra året. Så många typ 1-diabetiker har aldrig tidigare behandlats mot höga blodfetter. För nio år sedan var motsvarande siffra 11,4 procent.

Men frågan är om ökningen är vetenskapligt motiverad. Flera experter som Dagens Medicin har varit i kontakt med anser att evidensen för statinbehandling vid typ 1-diabetes är skakig.

– Typ 1-diabetikerna har ofta högre HDL och då mindre dyslipidemi än typ 2-diabetikerna. Jag köper därför inte att typ 1-diabetiker har samma nytta av statiner som typ 2-diabetiker, säger Fredrik Nyström, överläkare och professor i internmedicin vid Linköpings universitet.

Christian Berne, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tror inte att det kommer större studier som specifikt belyser statinernas effekter för typ 1-diabetes.

– I världen finns det 250 miljoner typ 2-diabetiker men bara 5 miljoner typ 1-diabetiker så vi kan inte förvänta oss några omfattande studier på typ 1, säger han.

Han anser ändå att ökningen av statiner är motiverad, eftersom hjärt-kärlsjukligheten är hög även vid diabetes typ-1.

Med åldern ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och läkemedel blir mer motiverat. Men frågan är om även yngre och medelålders typ 1-diabetiker bör ha statiner när evidensunderlaget är oklart.

Omfattande behandling
Dagens Medicin lät diabetesregistret köra statistik för hur många personer med typ 1-diabetes som förra året fick behandling mot höga blodfetter, fast de är yngre än 50 år. Och även bland de yngre och medelålders patienterna är blodfettsbehandlingen omfattande. Så många som 22 procent av patienterna med typ 1-diabetes under 50 år behandlades med statiner år 2008.

Även den blodfettsänkande behandlingen av typ 2-diabetes slår nytt rekord. För första gången får 60 procent av typ 2-diabetikerna i primärvården blodfettsbehandling med statiner.

Vad gäller typ 2-diabetes är det vetenskapliga underlaget betydligt starkare än vid typ 1. Men i nya studier har det dykt upp orosmoln även för behandling vid typ 2-diabetes.

I en studie på 800 brittiska diabetiker som publicerades i januarinumret av tidskriften Diabetologia ökade långtidsblodsockret vid statinbehandling med 0,3 procent, vilket kan ses som en betydelsefull stegring.

Också i den omfattande studien Jupiter var ett bifynd att blodsockerkontrollen försämrades vid statinbehandling. Skillnaden där var visserligen liten, men starkt signifikant.

Minskade insulinfrisättning
För första gången har nu svenska forskare genomfört en studie som kan vara ytterligare ett tecken på att blodfettsbehandling kan orsaka försämrad sockerkontroll.

I januarinumret av tidskriften Faseb Journal visar lundaforskare i djur- och cellstudier att en mycket liten sänkning av kolesterolhalten i betacellers membran väsentligt försämrar cellernas förmåga att utsöndra insulin.

– I musexperiment minskade betacellernas förmåga att frisätta insulin med cirka 40-50 procent, berättar Lena Eliasson, diabetesforskare vid Lund universitet, som lett studien.

I försöken använde forskarna ämnet metylbeta-cyklodextrin som i likhet med statiner minskar kolesterol men har en annan verkningsmekanism.

– Substansen verkar direkt på kolesterolhalten i cellens membran till skillnad från statiner som minskar produktionen av kolesterol, säger Lena Eliasson, som vill gå vidare med att även undersöka statinernas effekt på insulinfrisättning.

Ulf Adamson, professor och överläkare vid diabetesmottagningen på Danderyds sjukhus, anser att det är viktigt att ta hänsyn till de nya fynden.

– Vi har nu i studier sett att vissa statiner tycks hämma insulinfrisättning. Det måste tas i beaktande. Eventuellt bör insulindos höjas vid samtidig statinbehandling.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev