Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Risperidon hjälpte sju av tio autistiska barn

Publicerad: 2 augusti 2002, 07:10

Åtta veckors behandling med risperidon, som i Risperdal, gav goda resultat hos nästan sju av tio autistiska barn. Detta enligt en amerikansk multicenterstudie som presenteras i det senaste numret av tidskriften New England Journal of Medicine.


Bakgrunden till studien var att det hittills funnits få vetenskapliga data om hur säker och effektiv behandling med så kallade atypiska neuroleptika, som blockerar postsynaptiska dopamin- och serotoninreceptorer, är när det gäller autistiska barn.  Forskare från flera olika amerikanska institutioner och universitet, bland annat University of California i Los Angeles, studerade 101 autistiska barn i åldrarna 5 till 17 år. 82 av barnen var pojkar och 19 var flickor. De lottades till att få antingen risperidon eller placebo.  Syftet med studien var att se om barnens autism, med raseriutbrott, aggressivt eller självdestruktivt beteende, kunde förbättras med behandlingen. Detta mättes med två olika skalor.  Positivt behandlingsresultat definierades som minst 25 procents minskning på den så kallade irritabilitetsskalan och ett mycket förbättrat värde på den skala som kallas Clinical Global Impressions-Improvement, CGI-I.  Åtta veckors behandling gav ett sådant positivt resultat hos 69 procent av de 49 barn som fick risperidon, jämfört med hos 12 procent i placebogruppen.  Hos två tredjedelar av barnen som svarade positivt på behandlingen höll de goda effekterna i sig även vid en uppföljning efter sex månader.  Risperidonbehandlingen orsakade en viktuppgång hos barnen på i genomsnitt 2,7±2,9 kg, jämfört med 0,8±2,2 kg hos barnen som fick placebo. Ökad aptit, yrsel, trötthet, dåsighet och dreglande var vanligare hos barnen som fick risperidon.  Forskarnas slutsats är att risperidon är en effektiv och väl tolererad behandling mot aggressivt och självskadande beteende hos barn med autism. De påpekar dock att studieperioden var för kort för att kunna klarlägga förekomsten av biverkningar som tardiv dyskinesi, rörelsestörningar.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev