Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Så ska varningar synas när det gäller

Publicerad: 7 maj 2015, 08:46

Det finns gott om säkerhetsinformation om läkemedelsprodukter och deras substanser. Men för att göra den snabbt tillgänglig vid exempelvis expedieringen vill Läkemedelsverket dra i gång ett ambitiöst IT-projekt.

Foto: Thinkstock

Fler delar av läkemedelsinformationen hos Läkemedelsverket skulle kunna överföras till format som maskiner kan läsa, föreslår myndigheten. Ett syfte är att farmaceuter och läkare lättare ska få överblick i skarpt läge.


Ett projekt för att föra över fler datamängder till maskinläsbart format skulle i förlängningen kunna göra det lättare för farmaceuter att överblicka säkerhetsinformationen för en aktuell produkt eller substans i expeditionsögonblicket, exempelvis direkt i expedieringssystemet. På motsvarande sätt skulle läkare kunna få bättre överblick vid ordinationen, i journalsystemet.

Idén är en av flera som Läkemedelsverket lyfter fram i en förstudie om hur kommunikationen kring läkemedelssäkerhet behöver utvecklas – en rapport som regeringen har beställt.

– Vi tror att det kan finnas mer information hos oss som skulle kunna göras tillgänglig på ett sådant sätt och som skulle komma hälso- och sjukvården till nytta, säger Läkemedelsverkets projektledare Gunilla Englund till Dagens Apotek.

Läkemedelsverket vill förverkliga möjligheterna genom att utveckla sina befintliga tjänster såsom Nationella produktregistret, Nationella substansregistret och Läkemedelsfakta. Till informationen som Läkemedelsverket nu överväger att lägga till hör det som kallas DHCP, för Direct healthcare professional communication, liksom resultaten från säkerhetsutredningar.

Norge och Tjeckien nämns som länder som har kommit längre på området. I Norge ligger landets läkemedelsverks databas Fest till grund för all elektronisk recepthantering.

En kedja av aktörer måste samarbeta för att den som arbetar på apotek eller i vården ska kunna se exempelvis en varning för nyligen konstaterade biverkningar. Inera och E-hälsomyndigheten tillhandahåller datakällor för dem som utvecklar programvaror. Men för att information från Läkemedelsverket ska bli tillgänglig där krävs att den först överförs till ett format som är maskinläsbart över huvud taget. Den överföringen blir i så fall Läkemedelsverkets arbete, men i nära samarbete med dem som ska läsa informationen i nästa led.

Läkemedelsverket framhåller att det tilltänkta arbetet förutsätter avsatta resurser såväl som fördjupad utredning i sambarete med myndigheter och branschaktörer.

– Alla sådana här projekt tenderar att bli omfattande och krävande, säger Gunilla Englund.

Läkemedelsverkets övriga förslag i rapporten är att dess egen webbplats ska förses med mer strukturerad information om olika läkemedels nytta och risk, samt att kunskapsfrämjande insatser ska genomföras gentemot hälso- och sjukvårdspersonal.

Relaterat material

Hopp sätts till it i kamp mot läkemedelsrisker

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev