Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Sparförslag får kalla handen

Publicerad: 25 mars 2002, 13:24

Varken Apoteket AB eller Läkemedelsverket tror på förslaget om återanvändning av obrutna läkemedelsförpackningar. Riskerna är för stora och de ekonomiska vinsterna för små, anser remissinstanserna.


Läkemedelsrådet i Skellefteå sjukvård och Västerbottens läns läkemedelskommitté har ansökt hos socialdepartementet om att få genomföra ett pilotprojekt med återanvändning av läkemedel, se Dagens Medicin nr 8/02.  Tanken är att samla in expedierade läkemedel som aldrig har använts, har minst ett år kvar till sista förbrukningsdag, ligger i obrutna förpackningar och har ett värde om minst 150 kronor. Dessa läkemedel skulle sedan kunna distribueras till läkare runt om i landstinget för att delas ut som provkartor vid förskrivning av nya recept - vilket enligt initiativtagarna skulle begränsa kassationen och sänka läkemedelskostnaderna radikalt.

Kvaliteten hamnar i riskzonen  Men förslaget vinner inget gehör hos socialdepartementets remissinstanser, Apoteket AB och Läkemedelsverket. Har ett läkemedel en gång lämnats ut till patient går det inte längre att garantera dess kvalitet, konstaterar kvalitetsdirektör Pia Ungvari vid Apoteket AB. Förpackningen kan ha öppnats och återförslutits, förvarats felaktigt eller till och med avsiktligt manipulerats.  - Visst finns det en minimal risk för sådant, men den risken kan man ju aldrig svära sig fri ifrån, säger Jan-Erik Ögren, apotekschef vid sjukhusapoteket i Skellefteå och sekreterare i såväl läkemedelsrådet som Västerbottens läns läkemedelskommitté.  Lågt värde på returnerade medel  Läkemedelsverket påpekar att FN:s världshälsoorganisation, WHO, bestämt avråder från alla läkemedelsdonationer där läkemedlen först lämnats ut till patienter och sedan returnerats. Dessutom, skriver generaldirektör Gunnar Alvan i verkets remissvar, visar tidigare undersökningar att värdet av de läkemedel som i dag återlämnas till apoteken i hela och kuranta förpackningar utgör mindre än 1 procent av försäljningsvärdet.  - Själva idén med projektet var just att undersöka om det kunde ge några ekonomiska vinster. Förslaget har ju kommit från allmänheten, som uppgivit sig vara villig att lämna igen sina läkemedel i ökad utsträckning om de vet att de kommer till nytta, säger Jan-Erik Ögren.  - Så visst är vi lite besvikna att vi inte ens får göra ett försök. För sannolikheten att socialdepartementet går emot så tunga remissinstanser som Läkemedelsverket och Apoteket AB är väl inte så stor.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev