Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Stärkt samband mellan kolesterol och diabetes

Publicerad: 11 mars 2015, 09:11

Foto: Thinkstock

I en stor holländsk studie stärks nu ett samband mellan ärftligt högt kolesterol och minskad risk för typ 2-diabetes. Mekanismen bakom fyndet tros vara samma som den som orsakar en ökad risk för diabetes vid statinbehandling.


En ärftlig form av högt kolesterol, familjär hyperkolesterolemi, ger  högt LDL kolesterol och en kraftigt ökad risk för tidigt insjuknande i  hjärt-kärlsjukdomar. De med denna typ av kolesterolrubbning får sällan  typ 2-diabetes, något som tidigare observerats men inte bevisats i  studier. Rubbningen behandlas i dag med statiner, som i sin tur ger en  ökad risk att utveckla typ 2-diabetes.

I den nya holländska studien publicerad i tidskriften JAMA, har man  undersökt diabetesutveckling hos drygt 60 000 personer som tidigare  dna-testats för ärftligt högt kolesterol i ett stort nationellt  screeningprogram. Prevalensen för diabetes bland de med ärftlig  hyperkolesterolemi var 1,75 procent jämför med 2,93 procent hos  släktingar utan den ärftliga rubbningen. Dessutom hade de med  allvarligare kolesterolrubbning ytterligare minskad risk för diabetes.

Eftersom studien är en observationsstudie kan inga orsakssamband  bevisas och inga mekanismer bakom resultaten studerades. Forskarnas  teori är dock att både den minskade diabetesrisken hos de med ärftligt  högt kolesterol och den ökade diabetesrisken vid statinbehandling har  med betacellernas kolesterolomsättning att göra.

Det försämrade kolesterolupptaget som de med familjär  hyperkolesterolemi har, tros ge bättre överlevnad eller funktion hos  betaceller och på det sättet en minskad risk för diabetes. I motsats  till detta menar forskarna att statinerna, som ökar upptaget av  kolesterol i cellerna, skulle ge en försämrad funktion eller överlevnad i  betacellerna.

I en ledare till artikeln menar två experter att den nya studien  stärker det aktuella sambandet mellan kolesterol och diabetes. I en  allmän kommentar till studien anser experterna att riktlinjer för  statinbehandling inte bör ändras eftersom fördelarna är större än  riskerna.

Här kan du läsa hela studien:

Joost Besseling med flera. Association between familiar hypercholesterolemia and prevalence of type 2 diabets mellitus. JAMA. 2015; 313(10): 1029-1036. DOI: 10.1001/jama.2015.1206

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev