Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Start för gemensamma ronder om protoner

Publicerad: 5 oktober 2007, 09:43

På telemedicinska ronder kan nu strålspecialister över hela landet diskutera patienter som behandlas med protoner i Uppsala. Ronderna är en uppvärmning för det nya protonterapicentret som väntas tas i bruk år 2011.


Den 23 november 1957 behandlades den första cancerpatienten med protoner vid The Svedberglaboratoriet, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu, 50 år senare, är en nationell protonterapianläggning under uppbyggnad.

Landets onkologer som arbetar med strålbehandling värmer nu också upp inför det kommande samarbetet. I april höll de den första landsomfattande protonterapironden.

- Vi vill utöka kompetensen och dela med oss av det vi gör här i Uppsala, så att alla kan börja tänka över vilka av de egna patienterna som skulle kunna passa för protonterapi, berättar onkologen Kristina Nilsson, som är ansvarig för strålbehandlingen i Uppsala.

Sedan tidigare håller de onkologer som strålbehandlar barn, vid sex av landets universitetssjukhus, regelbundet gemensamma videokonferenser, se nr 12/07. Varannan vecka utökas ronderna nu med protonterapipatienter.

- Vi berättar om dem vi behandlar för tillfället och visar dosplaner. Det ska också finnas möjlighet att skicka röntgenbilder på patienter så att vi kan diskutera om de är lämpliga för protonterapi, säger Kristina Nilsson.

När protonterapicentret blir verklighet är tanken att telemedicinska ronder ska hållas ett par gånger i veckan, och att varje universitetssjukhus ska ha patienter som är aktuella för behandling.

I dag kan bara något hundratal patienter om året behandlas i Uppsala. Två tredjedelar kommer från Uppsala-Öre­broregionen, och resten remitteras från övriga landet eller från utlandet. Det handlar framför allt om patienter med tumörer i huvud-hals­området och i prostata.

Den nuvarande anläggningen har flera begränsningar. Protonstrålen kan inte roteras runt patienten vilket innebär att bara vissa delar av kroppen kan behandlas, och den energi som används räcker bara till att behandla ganska begränsade områden som inte ligger för djupt.

I det kommande centret kommer apparaturen att kunna roteras och energin kommer att vara högre, så att i stort sett hela kroppen kan behandlas.

I dag kan patienterna heller inte sövas, vilket innebär att små barn inte kan behandlas.

Just barn kommer troligen att bli en stor grupp bland de framtida patienterna, eftersom konventionell strålbehandling ofta medför svåra seneffekter för dem. Protonstrålen kan begränsas mer effektivt, vilket minskar risken att exempelvis hjärnan ska skadas vid behandling av en hjärntumör.

Nu upphandlas ny protonutrustning

Sju landsting – Region Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götalandsregionen, Örebro och Östergötland – kommer att driva protonterapicentret tillsammans som ett kommunalförbund. Planeringen för varje patient ska ske på respektive universitetssjukhus och behandlingen genomföras i Uppsala. Drygt 2 000 patienter beräknas kunna få behandling varje år. Nu pågår upphandling av utrustning, och en strålfysiker från Rigshospitalet i Köpenhamn har anställts.
Källa: Leif Lyttkens, Kommunalförbundet avancerad strålbehandling

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev