Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Steroider som andas in ger ingen sämre benmassa

Publicerad: 12 April 2002, 09:09

Inhalationssteroider påverkar inte bentätheten negativt, vilket många befarat. En ny studie från Malmö visar att postmenopausala kvinnor som inhalerat kortison under åtta år inte har sämre benmassa än kvinnor som aldrig fått kortisonbehandling.


Att långvarig behandling med kortisontabletter ökar risken för benskörhet är ett välkänt fenomen.   Utifrån denna vetskap ligger det nära till hands att tro att även inhalerat kortison påverkar benmassan negativt.   Men ny forskning visar att så inte är fallet.   Resultatet i vår studie tyder inte på att kvinnor som behandlas med inhalationssteroider skulle utgöra en riskgrupp för att drabbas av benskörhet, säger Sölve Elmståhl, professor i geriatrik vid Lunds universitet och verksam på geriatriskt utvecklingscentrum, Universitetssjukhuset Mas i Malmö.  Eftersom patienter med astma ofta är beroende av långtidsbehandling med inhalationssteroider, ser Sölve Elmståhl studiens resultat som särskilt glädjande.  Det kan räcka med grundsjukdomens bekymmer utan att man också ska behöva oroa sig för att drabbas av flera sjukdomstillstånd på grund av den medicinska behandlingen, säger Sölve Elmståhl, ansvarig för studien som ingår i ett större projekt i Malmö om osteoporos och äldre.   Benskörhet drabbar främst äldre kvinnor, och i studien mättes benmassan i handleden på 106 postmenopausala kvinnor som hade pågående eller avslutad behandling med inhalationssteroider.  Resultaten jämfördes sedan med en större kontrollgrupp helt fri från kortisonbehandling, och ytterligare en grupp om 49 personer som någon gång hade fått inhalationssteroider och dessutom kortison i form av salva, injektioner, nässpray eller tabletter.   Vi kunde inte hitta några skillnader mellan kontrollgruppen och gruppen med inhalationssteroider, varken i fråga om benmassans täthet eller bakgrundsfaktorer som vikt, ålder,   läkemedel, rök- och alkoholvanor, kost eller fysisk aktivitet, säger Sölve Elmståhl.  Studien är en av de första i sitt slag. Att resultatet skiljer sig från vad vissa tidigare studier har indikerat, förklarar Sölve Elmståhl med att man i denna studie också har tagit hänsyn till flera kända riskfaktorer för benskörhet, som rökvanor och fysisk aktivitet. Kvinnorna med övrig kortisonbehandling hade lägre täthet i benmassan, jämfört med dem som enbart stod på inhalationssteroider  0,408 gram per cm², jämfört med 0,434 gram per cm².  Inhalationerna innehåller mindre mängd kortison än de flesta andra administrationsformerna och systemupptaget är dessutom betydligt mindre än vid tablettbehandling, vilket skulle kunna förklara skillnaden mellan grupperna, säger Sölve Elmståhl.  Medvetenheten kring osteoporos håller på att öka bland flera specialiteter, menar Sölve Elmståhl. Patientgruppen har hittills varit kraftigt underbehandlad och dessutom dåligt identifierad. I detta sammanhang ser Sölve Elmståhl en tydlig nytta med studien.  När riktlinjer för behandling av osteoporos nu håller på att omarbetas är det också viktigt att definiera vilka riskgrupper som insatserna behöver riktas mot. Vår studie visar att patienter som enbart behandlas med inhalationssteroider inte behöver särbehandlas i den förebyggande behandlingen av osteoporos, säger Sölve Elmståhl.

Josefin Thylefors

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev