Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag18.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Stockholm förlorar på nytt utjämningssystem

Publicerad: 9 September 2003, 11:19

Stockholms läns landsting kommer troligen att vara nettoförlorare i det förslag som Utjämningskommittén presenterar om några veckor, enligt vad Dagens Medicin erfar.


De fullständiga beräkningarna för hur förslaget kommer att slå är dock ännu inte klara.  Kommittén vill höja gränsen för vad landstingen får behålla av sina inkomster. Upp till 120 procent av skattekraften ska landstingen få behålla, istället för endast runt 100 procent i dag. Med skattekraft menas beskattningsbar inkomst per invånare, och i Stockholm ligger den på just 120 procent jämfört med rikssnittet. Det betyder att Stockholm får behålla hela kakan, enligt förslaget. Och så långt är alltså förslaget gynnsamt för Stockholmsregionen.  En politiskt känslig fråga  Men enligt uppgifter till Dagens Medicin kommer Stockholm läns landsting ändå troligen att bli nettoförlorare i det kommande förslaget. Här är tre punkter som slår mot Stockholm:  * De landsting som har en lägre skattekraft än 120 procent får ett statligt bidrag som kompenserar upp till denna nivå. Staten kommer dock inte att pumpa in friska pengar i systemet. I stället kommer bidraget att bestå av pengar som staten redan i dag ger till landstingen för läkemedelskostnader. Samtidigt ska landstingen själva i större utsträckning än i dag ta ansvar för den absoluta merparten av läkemedelskostnaderna. Tidigare specialdestinerade statsbidrag för läkemedel ska alltså i stället bli generella.  Kontentan av det kommande förslaget är därmed att Stockholms läns landsting får behålla hela sitt skatteuttag - men samtidigt själv hantera den största delen av kostnaden för läkemedel.  - Det här är en politiskt känslig fråga som kommer att behandlas i remissrundan. Politiker måste ta ställning till om det här är rimligt, säger Dagens Medicins källa, med insyn i utredningen.  Inget strukturbidrag till Stockholm  * I dag utgår ett fast bidrag, se faktaruta, till fem landsting: Stockholm, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Totalt får Stockholms läns landsting ungefär 1miljard kronor, eller över 500 kronor per invånare och år, i fast bidrag. Men från och med 2005 kommer inte detta bidrag längre att delas ut. Där går alltså Stockholm - och de fyra norrlandstingen - miste om en stor summa pengar.  Istället införs ett strukturbidrag, som går till landsting som är små eller har kostnader som inte går att påverka.  - Det är ett rent regionalstöd, säger Dagens Medicins källa.  Och strukturbidraget kommer inte att gå till Stockholm. I stället kommer Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Kronoberg, Gotland och Blekinge att få ta del av det. Det ska eventuellt även gå till Västernorrland, men beräkningarna som ska ligga till grund för beslutet väntas bli klara först våren 2004.  Pengar till strukturbidraget ska tas från de generella statsbidragen, som sänks med ett antal kronor per invånare. De generella statsbidragen blir alltså lägre för samtliga landsting, enligt förslaget.  * Ingen hänsyn tas till att kostnader för hyror och löner är högre i Stockholmsregionen, något som hävdats av samtliga politiker i Stockholms läns landsting. Kommittén hävdar helt enkelt att hyrorna inte alls är högre i Stockholm. Och när det gäller det högre löneläget är kommitténs slutsats att det är en "påverkbar faktor", alltså något landstinget får reglera själv.  Skälet till att Utjämningskommittén inte vill beakta högre lönekostnader är enkelt, enligt Dagens Medicins källa:  - De som bor ute i landet har ingen lust att betala för stockholmares högre löner. Och i ärlighetens namn tas även kallortsbidraget bort, det som ska beakta framför allt norrlandstingens högre kostnader för glesbygdssituationen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev