Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Större risk för blodpropp med nyare p-piller

Publicerad: 28 maj 2015, 06:03

Foto: Thinkstock

En stor brittisk databasstudie kopplar bland annat ett av det näst mest använda p-pillret i Sverige till en förhållandevis stor ökad risk för blodpropp, jämfört med äldre p-piller.


Den ökade risken för blodpropp vid p-pilleranvändning är väl känd men uppgifterna om hur stor den faktiska riskökningen är för olika sorters p-piller skiljer sig åt.

I den nya studien har risken för venös tromboembolism, VTE, med den nya typen av kombinations-p-piller som innehåller drospirenon, desogestrel, gestoden och cyprotenon jämfört med de äldre preparaten med levonorgestrel, noretisteron och norgestimat, undersökts.

Jämfört med kvinnor som inte använde p-piller var risken för blodpropp cirka 2,5 gånger högre hos dem som använde de äldre p-pillren. För kvinnor som använde de nyare p-pillren var risken runt fyra gånger högre. För levonorgestrel och norgestimat, de med lägst riskökning, skulle det innebära sex extra fall av VTE per 10 000 behandlade kvinnor. Motsvarande siffra för desogestrel och cyproteron som hade högst riskökning, skulle vara 14 extra fall per år.

Totalt omfattade studien över 10 500 fall av VTE hos kvinnor som använt p-piller och runt 42 000 matchade kontroller.

– Det här är ju en mycket stor studie som styrker både tidigare data och det som den europeiska läkemedelsmyndigheten redan rekommenderar, alltså att levonorgestrelpreparat ska användas i första hand vid blodproppsrisk, säger forskaren Helle Kieler, chef för centrum för läkemedelsepidemiologi vid Karolinska institutet, till Dagens Apotek.

Eftersom studien är en observationsstudie kan inga orsakssamband säkerställas. Forskarna påpekar dock i studien att trots den förhöjda risken med de nyare typerna av p-piller är blodproppsrisken fortfarande lägre än vid en graviditet, där den ligger på cirka 10 procent.

– En intressant observation är ju att cyproteron inte hade någon uttalat högre risk än de andra läkemedlen i samma grupp. Cyproteron är inte godkänt som p-piller i Sverige, främst på grund av den ökade risken för blodproppar man sett i tidigare studier, säger Helle Kieler.

Totalt använder 9 procent av världens kvinnor i fertil ålder p-piller. I i-länder är siffran 18 procent. I Sverige använde cirka 550 000 kvinnor p-piller under 2014 och ungefär 40 procent tar p-piller med levonorgestrel. Ett av de nyare läkemedlen, Yasmin, är dock det näst mest använda p-pillret i Sverige.

I en ledarkommentar till studien skriver en expert inom området att resultaten tyder på att de nyare p-pillren ökar risken för blodproppar, trots att tanken bakom utvecklingen av dem har varit att få fram säkrare p-piller.

– Det är viktigt att påpeka att studien bara har tittat på kombinationspreparat och inte så kallade minipiller, hormonspiraler eller stavar som är rena gestagenpreparat och som används mycket i Sverige. För dessa metoder har vi i vår egen forskning inte sett någon ökad risk för blodproppar, säger Helle Kieler.

Här kan du läsa hela studien:

Yana Vinogradova med flera. Use of combined oral contraceptives and risk of venous thromboembolism: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases. The British Medical Journal. Publicerad online 26 maj 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h2135.

KARIN SVENS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev