Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Stort intresse för att assistera sjuksköterskor

Publicerad: 14 juni 2002, 11:13

I sommar kommer läkarstudenter att assistera sjuksköterskorna vid ett par av landets universitetssjukhus. - Intresset från studenterna har varit större än vi räknade med, säger Eva Haglind, chefläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.


För att avhjälpa personalbristen beslutade flera av landets universitetssjukhus i våras att låta läkarstudenter assistera sjuksköterskorna under sommaren. Erbjudandet riktades till studenter som inte gått ut termin nio och därmed inte kvalificerar sig för ett underläkarvikariat. Se också Dagens Medicin nr 11/02.  Förra veckan påbörjade ett 20-tal studenter, som befinner sig på termin sex, sju eller åtta, sin introduktion på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vid Karolinska sjukhuset i Solna har tolv läkarstudenter erbjudits motsvarande jobb. Universitetssjukhusen i Lund och Malmö, som inledningsvis funderade på liknande satsningar, har där- emot valt att avvakta till nästa sommar.  Tanken är att läkarstudenterna ska kunna utföra fler arbetsuppgifter än dem som ett traditionellt undersköterskevikariat ofta innebär. Det kan till exempel handla om provtagning, såromläggning eller att sätta kateter.  - Vi kommer att skräddarsy arbetet utifrån den enskilda studentens kunskaper och erfarenheter. Men i princip är det möjligt att delegera alla sjuksköterskeuppgifter utom läkemedelshanteringen, säger Eva Haglind.  Kritiseras av studentförbundet  Hon tillägger att initiativet inte enbart syftar till att täcka upp med personal i sommar. Det handlar också om att marknadsföra sjukhuset som arbetsplats samt att ge läkarna en inblick i sjuksköterskornas arbete.  - Det är jätteviktigt att de blivande läkarna förstår hur andra i vårdlaget arbetar och vad deras arbete innehåller, säger Eva Haglind.  Men även om tjänsterna innebär att läkarstudenterna får en chans till tidig kontakt med vården, är Medicine studerandes förbund, MSF, skeptiskt till det nya initiativet. I stället planerar man att utreda förutsättningarna för reglerade auskultationstjänster i någon form.  - Sjuksköterskeutbildningen fokuserar på omvårdnad och har ett helt annat innehåll än läkarutbildningen. Vi vill att läkarstudenterna ska komma ut och lära sig det som är specifikt för deras yrke, säger Jenny Larsson Fridén, ordförande i MSF.  Försöken med assisterande läkarstudenter, som också mött kritik från Vårdförbundet, kommer att utvärderas efter sommaren. Faller det väl ut finns redan funderingar på att erbjuda sjuksköterskestudenter samma möjligheter nästa sommar.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev