Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Sulfonureider ger effekt under oväntat lång tid

Publicerad: 16 november 2012, 07:00

Med läkemedel som används allt mindre kunde personer som haft diabetes mer än tio år minska insulinintaget och sänka sitt långtidsblodsocker.


– Vi vill visa att sulfonureider går att använda i ett sent sjukdomsskede, säger Åsa Nybäck-Nakell, forskare bakom en ny studie.

Sulfonureiderna som tidigare var standardbehandling vid typ 2-diabetes har till stor del fått ge vika för nyare läkemedel.

– I vissa landsting används de knappt alls, säger Lena Landstedt-Hallin, överläkare vid Danderyds sjukhus.

Läkare vid sjukhuset har genomfört en studie där 43 patienter fick tillägg av sulfonureiden glimepirid till en standardbehandling med insulin och metformin. Patienterna hade haft diabetes i mellan 10 och 30 år.

Tilläggsbehandlingen pågick tolv veckor i två omgångar. Studien var en dubbelblind cross-over vilket innebär att de personer som först fick aktiv substans fick placebo i den andra omgången och vice versa.

Med tillägg av sulfonureiden sänkte patienterna sitt långtidsblodsocker i snitt från 62 mmol/mol till 56 mmol/mol. Ingen ändring skedde när patienter fick placebo. Dessutom kunde 23 patienter minska sitt behov av insulin när de också fick glimepirid.

– Vi såg att sulfonureiden hade god effekt på många patienter trots att de hade haft sjukdomen länge, sammanfattar Åsa Nybäck-Nakell, läkare och huvudförfattare till studien.

Några allvarliga fall av hypoglykemi inträffade inte, men 22 patienter rapporterade mindre blodsockerfall. Detta skedde till 74 procent när tillägget användes.

– Lågt blodsocker är en känd biverkan av sulfonureider, men vi hade kanske kunnat minska den risken genom att sänka insulin­dosen i högre takt.

Då sulfonureider verkar genom att stimulera insulinproduktion kräver de att patienten fortfarande har fungerande betaceller som kan utsöndra insulin.

Den allmänna meningen är att sulfonureider fungerar bra de första åren efter insjuknande men att effekten avtar och att preparaten inte fyller någon funktion i ett senare skede.

Men Åsa Nybäck-Nakell och Lena Landstedt-Hallin anser att preparaten kan användas längre än vad som sker i dag.

– Vi tror att många patienter har kvar insulinproduktionen flera år efter att de fått sjukdomen, det har vi bland annat sett i en annan studie, säger Åsa Nybäck-Nakell som nyligen lade fram en avhandling som till stor del handlar om sulfon­ureider.

Lena Landstedt-Hallin säger att det finns en utbredd uppfattning att sulfonureider ”bränner ut” betaceller. Men enligt henne finns det inga studier som visar det på ett övertygande sätt.

I Sverige använder cirka 18 procent av patienterna läkemedel ur den här gruppen.

– I Europa är den andelen betydligt högre, där ligger användandet ofta mellan 30 och 40 procent. Och i Japan är det 60 procent, säger Åsa Nybäck-Nakell.

I studien har patienter som har en låg kvot C-peptid/glukos, vilket tyder på en liten insulinproduktion, uteslutits. Åsa Nybäck-Nakell påpekar att det innebär att färre patienter skulle svara på behandling i primärvården om man inte gör en sådan selektion.

– Men också utan urval tror jag att sulfonureider kan ge god hjälp till många patienter, säger hon.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev