Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Svensk studie pekar på risk med långverkande insulin

Publicerad: 30 juni 2009, 08:36

Nya studier pekar på att det långverkande insulinet Lantus kan ge en ökad risk för bröstcancer. Kvinnor som haft eller har sjukdomen bör därför diskutera behandlingen med sin läkare, skriver Läkemedelsverket.


På hemsidan för det europeiska diabetessällskapets tidskrift Diabetologia publiceras fyra registerbaserade studier om risken att insjukna i cancer efter behandling av olika typer av insulin.

I två av studierna, varav en är svensk, kopplas användning av den långverkande insulinanalogen Lantus (insulin glargin) till en ökad risk för bröstcancer. I den svenska studien drabbades 5 av 1 000 kvinnor som behandlats med Lantus av bröstcancer, jämfört med 2,6 av dem som fått andra typer av insulin.

I ett meddelande till hälso- och sjukvården skriver nu Läkemedelsverket att man tar de nya fynden på ”största allvar”. Men samtidigt påpekar man att resultaten från studierna inte är helt samstämmiga och att tolkningen därför är osäker.

Ingen som behandlas med Lantus ska på egen hand avbryta medicineringen utan att ta kontakt med läkare, skriver myndigheten.

Läkemedelsverket vill inte utfärda en generell rekommendation om förändrad användning av Lantus. Men enligt myndigheten kan medellångt verkande insulin vara att föredra framför Lantus hos kvinnor som har eller har haft bröstcancer. Dessa kvinnor uppmanas att diskutera sin behandling med sin läkare.

Läkemedelsverket kommer nu tillsammans med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA att gå vidare och göra djupare analyser av användning av Lantus och eventuell cancerrisk.

De kliniska studier som genomförts tyder inte på att det finns ett samband mellan Lantus och cancer. Det skriver företaget Sanofi-Aventis, som marknadsför det aktuella insulinet, i ett pressmeddelande.

– Det omfattande kliniska prövningsprogrammet med Lantus innefattar över 70 000 patienter och utöver detta finns även uppföljningsstudier som omfattar totalt över 24 miljoner patientårs erfarenhet. Sanofi-aventis står bakom säkerheten hos Lantus. Vi anser att det inte går att dra några slutsatser från resultaten av de nyligen genomförda retrospektiva registerstudierna, säger Jean-Pierre Lehner, medicinskt ansvarig på företaget, i pressmeddelandet.

Läs studierna och kommentarer på hemsidan för tidskriften Diabetologia

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev