Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Svenska data antyder skillnad i effektivitet mellan sviktpreparat

Publicerad: 11 januari 2011, 21:00

Patienter med hjärtsvikt som behandlas med läkemedlet kandesartan lever längre jämfört med patienter som behandlas med det likartade läkemedlet losartan, enligt en ny svensk studie.


Läkemedel av typen angiotensinreceptor- blockerare, ARB, är en förhållandevis vanlig behandling av hjärtsvikt och högt blodtryck. En ny svensk registerstudie visar nu att det kan vara av stor betydelse för patienterna vilken typ av ARB som de får förskrivna, åtminstone för patienter med hjärtsvikt.

Enligt undersökningen har personer som behandlas med ARB-läkemedlet losartan 43 procent ökad risk att dö under en femårsperiod jämfört med dem som får behandling med ARB-läkemedlet kandesartan.

– Vi trodde att det kunde finnas skillnad mellan grupperna men inte att den skulle vara så här stor, säger Lars Lund, biträdande överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och en av forskarna bakom studien.

Han och hans kollegor analyserade uppgifter i kvalitetssregistret Rikssvikt för 5 139 patienter som förskrivits de båda läkemedlen under åren 2000 till 2009.

Efter ett års behandling var 90 procent av patienterna som fått kandesartan fortfarande i livet, jämfört med 83 procent bland dem som fått losartan. Motsvarande siffror efter fem års behandling var 61 och 44 procent.

Skillnaderna mellan grupperna kvarstod sedan forskarna tagit hänsyn till ett flertal andra faktorer, som kön, ålder och huruvida patienterna stod på andra typer av medicinering mot hjärtsvikt.

– Möjliga förklaringar är att kandesartan binder hårdare och mer fullständighet till angiotensinreceptorn eller att läkemedlet har andra skyddande effekter i kroppen. Men eftersom undersökningen inte är randomiserad kan vi inte med säkerhet säga att resultatet är en ”äkta effekt” av att kandesartan skulle vara bättre än losartan. Men vi har gjort en omfattande analys och inte funnit någon annan förklaring, säger Lars Lund.

Det skulle dock kunnas finnas okända faktorer som påverkat resultatet, till exempel eventuella socioekonomiska skillnader mellan grupperna, vilket inte forskarna har kunnat analysera fullt ut.

– Men en sådan okänd faktor skulle behöva vara både förenad med hög risk för död och betydligt mer vanligt  förekommande bland patienter som behandlats med losartan för att ensamt kunna förklara vårt resultat, vilket gör detta mindre sannolikt, säger Lars Lund.

Han och hans kollegor hoppas nu att forskargrupper ska göra liknande analyser av andra hjärtsviktsregister för att se om resultaten kan upprepas.

– Om våra fynd då skulle stå sig bör patienter med hjärtsvikt som får behandling med losartan skiftas över till kandesartan. Ytterligare skäl för att göra detta är att losartan i Sverige egentligen inte har indikation för hjärtsvikt utan bara för högt blodtryck. Samtidigt har dock losartan tappat sitt patent och är betydligt billigare än kandesartan, säger Lars Lund.

Studien publiceras i dagens utgåva av tidskriften Jama.

Bakom undersökningen står även Maria Eklind-Cervenka, Lina Benson, Ulf Dahlström, Magnus Edner och Mårten Rosenqvist. Forskarna rapporterar att de har ”viss allmän finansiering och oinskränkt finansiering” av de läkemedelsföretag som skulle gynnas eller missgynnas av studien. Undersökningen som sådan har dock inte varit sponsrad av något företag.

Läs abstract till studien:

Jama 2011; 305: 175–182

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News