Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Test av trombocyter gav inte bättre resultat

Publicerad: 5 november 2012, 14:05

AHA 2012 Styrning av propphämmande behandling med hjälp av blodplättsfunktionen minskade inte risken för dödsfall och hjärt-kärlrelaterade händelser hos patienter som fått en läkemedelsstent, enligt ny forskning.


Det är välkänt att hjärtpatienter kan ha kvar hög aktivitet hos blodplättarna, trombocyterna, trots behandling med blodplättshämmande läkemedel och att detta är kopplat till sämre kliniskt utfall.

Fenomenet har nu undersökts i två studier som presenteras på den amerikanska hjärtkongressen AHA i Los Angeles. Resultaten pekar dock på att mätning av trombocytfunktionen i de flesta fall kan vara överflödig i klinisk praxis.

I den första studien testade franska forskare om en mer individualiserad strategi kan förbättra behandlingen av 2 440 patienter med kranskärlssjukdom som fått en läkemedelsstent insatt i ett tilltäppt kranskärl.

Men det kliniska förloppet blev inte bättre hos de patienter som lottades till att snabbtestas för trombocytfunktionen och i förekommande fall få kraftfullare blodplättshämmande behandling, jämfört med patienter i kontrollgruppen som inte snabbtestades.

Forskarna konstaterar att bägge grupperna hade samma förekomst av dödsfall, hjärtinfarkter, stenttromboser, stroke samt akuta ingrepp för att återställa blodflödet i hjärtat. Snarare fanns en tendens till sämre utfall i gruppen som snabbtestades.

Deras slutsats är att resultaten inte stödjer rutinanvändning av trombocytfunktionstester.

I den andra studien har ett internationellt forskarlag gjort en ny analys av en studie vars huvudresultat presenterades tidigare i år. Forskarna undersökte här trombocytfunktionen hos över 2 500 medicinskt behandlade kranskärlspatienter som fått antingen blodplättshämmaren klopidogrel eller prasugrel.

Visserligen fanns det en koppling mellan trombocytfunktion och risken att drabbas av död, hjärtinfarkt eller stroke, men sambandet försvann när forskarna justerade för andra riskfaktorer.

Läs abstract till studierna:

Jean-Philippe Collet med flera. Bedside Monitoring to Adjust Antiplatelet Therapy for Coronary Stenting. New England Journal of Medicine, publicerad online den 4 november. DOI: 10.1056/NEJMoa1209979
Paul Gurbel med flera. Platelet Function During Extended Prasugrel and Clopidogrel Therapy for Patients With ACS Treated Without Revascularization. The TRILOGY ACS Platelet Function Substudy. Jama, publicerad online den 4 november 2012. DOI: 10.1001/jama.2012.17312

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev