måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Tidig hiv-behandling var bra

Publicerad: 16 januari 2013, 22:00

Immunförsvaret stärks på sikt när patienter får antivirala läkemedel redan i samband med att de infekteras med hiv, enligt två studier i tidskriften New England Journal of Medicine.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– De här resultaten är intressanta, inte minst sett till den  eventuella möjligheten att bota hiv i framtiden, säger Anders  Sönnerborg, professor och överläkare vid infektionskliniken på  Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

I den ena studien har ett internationellt forskarlag undersökt tre olika  behandlingssätt hos 366 patienter med så kallad primär hiv-infektion,  det vill säga patienter som får symtom på till exempel  lymfkörtelsvullnad i samband med att de infekteras.

Den här patientgruppen är tämligen liten, jämfört med den större  gruppen patienter som diagnostiseras en längre tid efter infektionstillfället.

Slutsatsen i studien är att patienter som lottats till 48 veckors  behandling med antivirala läkemedel fick minskad risk för att under  uppföljningstiden påbörja långtidsbehandling med antivirala läkemedel  eller få ett CD4-tal under 350 celler per kubikmillimeter, jämfört med  patienter som fick behandling i bara 12 veckor eller ingen behandling  alls.

CD4-talet är ett mått på hur påverkat immunförsvaret är och ett tal  under 350 är gränsen för när hiv-behandling i normalfallet alltid sätts  in.

Andelen patienter i studien som efter i snitt 4,1 år nått den här  gränsen eller påbörjat långtidsbehandling var 50 procent i gruppen som  fick 48 veckors behandling, jämfört med 61 procent i de övriga två  grupperna.

I den andra studien, som var av observationstyp, har ett amerikanskt forskarlag följt  nästan 600 patienter under de först 48 månaderna efter hiv-infektion. Forskarna  konstaterar att CD4-talen delvis återställdes under de första fyra  månaderna efter infektionen och att chanserna för att CD4-talet skulle  återställas helt ökade om patienterna fick tidig behandling.

– Resultaten är samstämmiga med tidigare studier på området, där  bland annat vi på Karolinska universitetssjukhuset varit inblandade.  Fynden stärker också budskapet i våra svenska rekommendationer att  patienter med primär hiv-infektion ska erbjudas behandling om de bedöms  kunna ha en hög följsamhet, säger Anders Sönnerborg.

Samtidigt påpekar han alltså att resultaten kan ha betydelse för möjliga försök i framtiden att bota hiv-infektion.

– Om man ska komma åt de gömda virusreservoarerna som finns hos  patienterna är det bra om immunförsvaret är så lite påverkat som  möjligt. Så därför är det sannolikt bra om man börjar behandla så tidigt  som möjligt, säger Anders Sönnerborg.

Varje år diagnostiseras runt 30 till 40 patienter med primär hiv-infektion i Sverige, enligt Anders Sönnerborg.

Läs abstract till studierna:

The Spartac Trial Investigators. Short-Course Antiretroviral Therapy in Primary HIV Infection. New England Journal of Medicine 2013; 368: 207–217. DOI: 10.1056/NEJMoa1110039
Tuan Le med flera. Enhanced CD4+ T-Cell Recovery with Earlier HIV-1 Antiretroviral Therapy. New England Journal of Medicine 2013; 368: 218–230. DOI: 10.1056/NEJMoa1110187

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev