Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Tillägg av cellgift gav inte fördel vid tidig bröstcancer

Publicerad: 15 maj 2009, 08:23

Kvinnor med tidig bröstcancer som behandlades med cellgiftet docetaxel fick inte minskad risk för återfall jämfört med dem som enbart fick konventionella cellgifter, enligt en ny studie. Ny version fredag 09.35.


I undersökningen ingick 4 186 patienter med tidig bröstcancer och med hög risk för återfall. Efter operation lottades till att antingen få konventionella antracyklinbaserade cellgifter i fyra behandlingscykler följt av cellgiftet docetaxel i fyra cykler eller till en kontrollgrupp som fick konventionella cellgifter i åtta behandlingscykler.

Efter i median 5,2 års uppföljning fanns ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna beträffande andelen patienter som fått återfall i bröstcancer, nyinsjuknat i bröstcancer eller dött oberoende av orsak. Runt 25 procent av deltagarna i båda grupperna hade drabbats av någon av dessa          ”händelser”.

Bakom studien står forskare vid ett flertal sjukhus i Storbritannien. Baserat också på resultat från andra liknande studier konstaterar de att de flesta patienter med tidig bröstcancer inte tjänar på tillägg med docetaxel eller andra typer av så kallade taxancytostatika.

Lancet, 2009; 373: 1681–1692

Forskarna efterlyser mer forskning på biomarkörer som kan peka ut grupper av patienter som dock skulle kunna ha nytta av behandlingen.

Studien publiceras i dagens nummer av tidskriften Lancet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev