Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Träning och D-vitamin verkar inte minska risken för fall

Publicerad: 25 mars 2015, 08:17

Foto: Thinkstock

En ny finländsk studie publicerad i Jama Internal Medicine tyder på att varken träning eller D-vitamin, var för sig eller i kombination, minskar risken för fallolyckor bland äldre kvinnor.


Däremot visar den randomiserade studien att risken att skada sig vid  fall nästan halverades i gruppen kvinnor som tränade styrka och balans,  oavsett om de fick D-vitamin eller inte. Dessutom verkade både D-vitamin  och träning bromsa minskningen i bentäthet, så kallad BMD, i  lårbenshalsen. Gruppen som varken fick träning eller D-vitamin hade den  signifikant största minskningen i bentäthet.

D-vitamin är viktig för att bibehålla normal benmetabolism och  tidigare studier har visat att låg serumhalt av D-vitamin är kopplat  till både minskad bentäthet, risk för frakturer och en ökad risk för  fall. De finländska forskarna trodde därför att D-vitamin skulle  komplettera effekten av träning, vilket resultaten däremot inte visar.  Detta trots att grupperna som fick D-vitamin verkligen fick en högre  halt av vitaminet i blodet under studien. Forskarna påpekar dock att  alla kvinnor i studien hade normala D-vitaminvärden innan studien och  att resultaten möjligtvis hade varit annorlunda hos kvinnor med  D-vitaminbrist.

Studien omfattade 409 kvinnor mellan 70 och 80 år som alla hade eget  boende. Kvinnorna randomiserades till fyra grupper och följdes under två  års tid.

I Sverige publicerade SBU i juni 2014 en sammanfattning av en  kunskapsöversikt från det internationella forskningsinstitutet Cochrane.  Slutsatsen i den rapporten var att det finns vetenskapligt stöd för att  träning kan förebygga både fall och frakturer hos äldre, men däremot  inte för D-vitamin intag.

Hela studien kan du läsa här:

Kirsti Uusi-Rasi med flera. Exercise and Vitamin D in Fall Prevention Among Older Women. JAMA Internal Medicine. Publicerad online 23 mars, 2015. DOI:10.1001/jamainternmed.2015.0225.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev