tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Tveksam effekt av munsprej

Publicerad: 18 november 2015, 07:24

Coldfri påstås förkorta förkylning. Foto: Maria Hammar

Sprejen Coldfri, som säljs på svenska apotek, påstås förkorta förkylning. Men inga kliniska studier har gjorts med produkten som stödjer det påståendet.

Ämnen i artikeln:

ColdzymeLäkemedel

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Jag kan inte se att det finns några hållbara vetenskapliga data presenterade beträffande denna produkt som visar att den minskar durationen av förkylning, säger professor Anders Sönnerborg, ordförande i den oberoende referensgruppen för antiviral terapi.

Munsprejen Coldfri är en medicinteknisk produkt och påminner om en annan förkylningssprej, Coldzyme, som Dagens Medicin granskade i maj, se nr 21/15. Bägge sprejerna har tydliga påståenden kring hur de kan förebygga eller förkorta förkylning. Om påståendena stämmer skulle detta kunna ha stor betydelse då förkylning svarar för stora sjukskrivningskostnader.

När Dagens Medicin ville undersöka dokumentationen bakom Coldzyme stötte vi på patrull då Lundaföretaget Enzymatica som tagit fram produkten hemlighöll i stort sett alla kliniska data. Men enligt en tillsyn som gjorts av Läkemedelsverket ansågs företaget ändå ha på fötterna, sett till kraven för medicintekniska lågriskprodukter.

I fallet med Coldfri är det finländska företaget Pharmia betydligt mer öppen med sin dokumentation, även om man till skillnad från Enzymatica inte gjort några kliniska studier med sin sprej.

Enligt Pharmia innehåller Coldfri flera olika komponenter som kan bidra till effekten. Den främsta mekanismen ska vara osmotisk: sprejen drar ut vätska ur slemhinnan, minskar svullnad och försvårar därmed för smittämnen att penetrera ”djupare vävnad”. Dessutom stimuleras ökad salivering vilket ska skölja bort smittämnena, enligt företaget.

Det specifika påståendet att Coldfri förkortar förkylning grundas på en meta-analys av randomiserade och placebokontrollerade studier av zinksugtabletter. Just zink har i flera olika studier undersökts för sin möjliga effekt på förkylning. Och i meta-analysen är slutsatsen att zinksugtabletter med en högre dygnsdos av 75 milligram minskar förkylningstiden.

Denna slutsats har Pharmia tagit fasta på och designat Coldfri så att den totala dygnsdosen av zink blir minst 75,2 milligram om sprejen tas som anvisat – det vill säga med minst 32 sprejningar om dagen fördelade på fyra sprejningar vid varje doseringstillfälle.

Men om det verkligen leder till en förkortad förkylning är tveksamt, enligt experter Dagens Medicin talat med.

– Jag tycker att beläggen är minimala. Man överför resultat från en metaanalys av en beredningsform till en annan beredningsform utan vidare. Effekten av zink mot förkylningsvirus är omstridd. För att veta om sprejen har effekt behövs en ordentlig klinisk prövning, säger Tomas Bergström, professor i klinisk virologi vid Göteborgs universitet.

Enligt Anders Sönnerborg är resonemangen kring verkningsmekanism och effekt som företaget lägger fram i sin dokumentation att betrakta som ”tyckanden eller kvalificerade gissningar”.

Anders Sönnerborg tvivlar på att zink har en effekt mot förkylning. Han hänvisar bland annat till att den senaste stora genomgången på området från forskarnätverket Cochrane sedan april är tillbakadragen på grund av påstådda beräkningsfel i dataanalysen.

– Det har uppenbarligen gjorts många studier med zink mot förkylning med divergerande resultat och Cochrane kan i detta läge inte verifiera värdet av behandlingen, säger Anders Sönnerborg.

Relaterat material

Helt orimligt med två måttstockar för medicinsk effekt

Oklar effekt för storsäljande sprej mot förkylning

Munspray höjde omsättning

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev