Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Vitamin D verkningslöst vid knäartros

Publicerad: 10 januari 2013, 14:14

D-vitamin bet inte på smärtan och minskade heller inte förlusten av ledbrosk hos patienter med knäartros.


De nedslående resultaten publiceras i det amerikanska läkarsällskapets tidskrift Jama.

Observationsstudier har tidigare pekat mot att höga halter av vitamin D i blodet kan kopplas till ett långsammare sjukdomsförlopp, och vice versa, hos patienter med höft- och knäledsartros. Dessutom spelar vitamin D en nyckelroll för benhälsan.

En amerikansk forskargrupp ville därför pröva om behandling med vitaminet kunde ge effekt. Totalt lottades 146 patienter med ganska svåra besvär av knäledsartros till att antingen behandlas med D-vitamin eller verkningslös placebo dagligen i två års tid. Varken deltagare eller vårdpersonal visste vem som tillhörde vilken grupp.

Patienterna i den förra gruppen fick doser på 2 000 IE D-vitamin dagligen. Dosen ökades sedan för dem som inte nådde upp till ett värde på minst 36 nanogram 25-hydroxyvitamin D per milliliter blod – ett värde som valdes eftersom epidemiologiska studier har visat att halter över denna nivå kan kopplas till mindre aggressiv sjukdom.

Deltagarna i vitamingruppen hade överlag något större besvär med smärta och funktion i sina knän när studien inleddes. Men behandlingen bjöd dem ingen lindring. Smärtan blev inte mindre jämfört med den hos deltagarna på placebo. Den lilla skillnad som trots allt uppmättes till D-vitamingruppens förmån kan ha berott på slumpen. Förlusten av brosk bromsades inte och inte heller försämringen i knäfunktion.

Studien är förmodligen ändå inte spiken i kistan för D-vitamin i artrossammanhang. Forskargruppen skriver i Jama att det är möjligt att det skulle gå att se en behandlingseffekt i studier som pågår under en längre tid än två år.

Läs artikeln:

Timothy McAlindon med flera. Effect of vitamin D supplementation on progression of knee pain and cartilage volume loss in patients with symptomatic osteoarthritis. JAMA 2013;309(2):155-162

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev