Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Antidepressiva gav bättre minne hos strokepatienter

Publicerad: 2 februari 2010, 13:24

Behandling med ett antidepressivt läkemedel de första månaderna efter stroke kan hjälpa till att återställa minnes- och tankeförmågan, enligt en ny studie.


Chansen för att de kognitiva funktioner som skadats vid en stroke spontant ska återhämta sig är som störst de första månaderna efter att stroken inträffat.

Nu har amerikanska forskare testat om behandling med antidepressiva läkemedel kan hjälpa den processen på traven.

I deras studie deltog 129 patienter vid ett strokecenter som haft en mild eller medelsvår stroke, men ingen tidigare depression. Inom tre månader efter stroke lottades en tredjedel av dem till behandling med SSRI-läkemedlet escitalopram, 5 till 10 milligram dagligen under tre månader. En tredjedel lottades i stället till placebo och resten till ett program som tränade problemlösningsförmågan.

Efter tre månader hade de som fått escilatopram förbättrats i högre grad än övriga patienter på en skala som mäter globala kognitiva funktioner, kallad Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status, RBANS. Till globala kognitiva funktioner hör bland annat tankeförmåga, inlärning och minne.

Särskilt ökade den verbala och visuella minnesförmågna efter behandling med escitalopram. Däremot sågs inga skillnader i tester som mätte bland annat språk och uppmärksamhet.

Effekten av escilatopram var oberoende av läkemedlets inverkan på antidepressiva symtom och påverkades heller inte av typen av stroke.

Läkemedlet tycktes även förbättra hur patienterna fungerade i vardagen.

Enligt forskarna, som är verksamma vid University of Iowa i USA, är det första gången som en studie visar att behandling med SSRI-läkemedel första tiden efter stroke ökar den kognitiva förmågan mer än placebo och problemlösningsträning.

Studien ger inget besked om genom vilken mekanism detta skulle ske. Men en möjlig förklaring, är enligt artikelförfattarna, att tidigare forskning visat att antidepressiva läkemedel påverkar hjärnstrukturen i områden som är viktiga för kognitionen.

Den nya studien publiceras i februarinumret av tidskriften Archives of General Psychiatry.

Läs abstract till studien:

Archives of General Psychiatry, 2010; 67: 187–196

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev