Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Bärare av viss gen fick oftare parkinson av kemikalier

Publicerad: 15 juni 2010, 11:55

Exponering för bekämpningsmedel på jobbet ökar risken för att drabbas av Parkinsons sjukdom. Men bara hos män som bär på en viss genvariant, enligt en ny studie.


Vad som orsakar Parkinsons sjukdom är inte klarlagt, men både ärftliga faktorer och exponering för giftiga ämnen tros spela in.

Nu har forskare i Frankrike studerat en grupp franska bönder för att undersöka sambandet mellan parkinson och exponering för bekämpningsmedel och förekomsten av två olika varianter genen ABCB1. Denna gen är involverad i att transportera bort gifter från hjärnan och har tidigare kopplats till sjukdomen.

Totalt 201 personer med Parkinsons sjukdom och 482 matchade kontrollpersoner testades för att se vilken genvariant de bar på. De klassificerades även utifrån ifall de exponerats för bekämpningsmedel sällan, ofta, eller i sitt arbete. För dem som utsatts i sitt yrke samlades detaljerad information om exponeringen in.

Resultaten visade generellt att de två studerade genvarianterna i sig inte ökade risken för Parkinsons sjukdom.

Däremot sågs en koppling hos män som utsatts för bekämpningsmedel i form av klororganiska föreningar, exempelvis PCB, i sitt yrke. I denna grupp hade de som bar på två kopior av den ena genvarianten 3,5 gånger större risk att vara drabbade av parkinson än dem som inte var bärare.

Enligt forskarna, som är knutna till bland annat Université Paris Descartes, visar studien att klororganiska föreningar genom att interagera med den aktuella genvarianten ökar risken för Parkinsons sjukdom. De konstaterar även att studien ger ytterligare stöd för att bekämpningsmedel kombinerat med ärftliga anlag är kopplat till Parkinsons sjukdom.

Studien publiceras i veckans nummer av tidskriften Archives of Neurology.

Läs abstract:

Archives of Neurology 2010; 67: 739-745

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev