Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Bättre minne med aerobics

Publicerad: 12 januari 2010, 12:10

Bättre minne med aerobics

Foto: Illustration: Photos.com

Personer med lättare minnesnedsättning som deltog i ett intensivt aerobicsprogram fick mer sällan ytterligare försämringar av minnet, visar en ny studie.


Det är en amerikansk forskargrupp som undersökt effekten av motion hos personer med mild kognitiv svikt. Det är en lättare form av minnesnedsättning som ofta kan utgöra ett förstadium till demens.

I studien deltog 33 personer med mild kognitiv svikt, i snitt 70 år gamla. 23 av dem lottades att delta i ett intensivt aerobicsprogram under övervakning av en ledare under 45 till 60 minuter, fyra dagar i veckan under ett halvår.

Resterande tio fick i stället göra ett stretchingprogram med ungefär samma upplägg, men med skillnaden att deltagarnas hjärtfrekvens hölls på en låg nivå.

Fysisk förmåga, fettsammansättning och nivåer av olika metaboliska markörer i blodet mättes före, under och efter interventionen. Samtidigt skattades deltagarnas kognitiva funktioner.

Det visade sig att patienter i intensivträningsgruppen generellt fick bättre kognitiv funktion än kontrollgruppen. Men effekterna skiljde sig åt beroende på kön. Trots att konditionen förbättrades lika mycket hos kvinnor och män hade träningen större effekt på kvinnornas minne. Något som forskarna tror kan bero på att motion har olika effekter hos könen, bland annat på insulinproduktion och stresshormoner, faktorer som kan inverka på minnesförmågorna.

Studien är genomförd av forskare vid University of Washington School of Medicine och Veterans Affairs Puget Sound Health Care System, båda i Seattle, USA. Den presenteras i dag i tidskriften Archives of Neurology.

I samma utgåva publiceras en annan en studie, som pekar på att måttlig fysisk aktivitet i medelåldern eller senare i livet minskar risken att över huvud taget drabbas av mild kognitiv svikt.

Forskare vid Mayo Clinic i Rochester, USA, lät 1 324 personer utan demens fylla i en enkät med frågor om deras nivå av fysisk aktivitet. Deltagarnas kognitiva förmåga utvärderades sedan av en expertgrupp.

När resultaten justerats för en rad faktorer visade det sig att måttlig motion i medelåldern – exempelvis snabba promenader, aerobics eller styrketräning – var förknippat med 39 procent lägre risk att drabbas av kognitiv svikt. Samma nivå av motionerande senare i livet var kopplat till 32 procent lägre risk för sådan minnesnedsättning. Detta gällde både män och kvinnor.

Lättare träning, som bowling eller golfande med golfbil, verkade däremot inte ha någon effekt.

Enligt forskarna kan skyddet av träningen ha flera orsaker. Exempelvis kan ökad produktion av nervskyddande substanser, förbättrat blodflöde till hjärnan och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom bidra. En annan förklaring är att hög fysisk aktivitet är ett tecken på att man har en generellt hälsosam livsstil.

Läs abstract:

Archives of Neurology 2010; 67: 71-79
Archives of Neurology 2010; 67: 80-86

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev