Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Biomarkörer avslöjade begynnande alzheimer

Publicerad: 22 juli 2009, 20:10

Nivåerna av tre proteiner i cerebrospinalvätska kan identifiera vilka personer som kommer att drabbas av Alzheimers sjukdom, enligt nya svenska rön.


Forskning har tidigare visat att vissa proteinmarkörer i cerebrospinalvätska kan avslöja vilka personer som senare i livet kommer att drabbas av Alzheimers sjukdom. Men enligt svenska forskare har denna forskning främst bedrivits i små studier vid enstaka sjukhus.

Därför har de nu tillsammans med kollegor från sju andra länder utvärderat konceptet i en större multicenterstudie som publiceras i tidskriften Jama.

I studien ingick totalt 750 patienter med så kallad mild kognitiv svikt. Det är ett tillstånd som innebär att de kognitiva funktionerna, som minne och uppmärksamhet, försämrats mer än vad som är normalt för personens ålder men utan att det påverkar det dagliga livet.

Forskarna mätte nivåerna av tre proteiner, beta-amyloid 42, tau samt fosforylerat tau, vilka i dag används i diagnostiken av patienter med etablerad Alzheimers sjukdom. De fann att kombinationen av dessa biomarkörer, enligt fördefinierade gränsvärden, kunde avslöja 83 procent av dem som inom minst två år utvecklade sjukdomen.

Testets positivt prediktiva värde, det vill säga andelen av de utpekade individerna som verkligen utvecklade sjukdomen, var 62 procent.

Forskarnas slutsats är att testet kan diagnostisera begynnande Alzheimers sjukdom med god träffsäkerhet, dock inte med samma träffsäkerhet som tidigare mindre studier visat.

De påpekar också att den kliniska användbarheten av de aktuella biomarkörerna vid mild kognitiv svikt i dag är begränsad, eftersom det saknas behandlingsmetoder mot Alzheimers sjukdom som skulle kunna bromsa förloppet i tidigt stadium.

Bakom studien står totalt 29 forskare, varav 12 är verksamma vid svenska sjukhus och universitet. Förste författare är Niklas Mattsson, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.

Läs abstract till studien:

Jama, 2009; 302: 385–393

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev