Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Depression kan vara tidigt symtom på demens

Publicerad: 19 maj 2017, 08:46

Foto: Thinkstock

Depression i ett senare skede av livet tycks ha en koppling till demens men forskarna tror inte att det är orsaken, enligt en studie i Jama Psychiatry.


Depression och demens hos äldre människor står i ett komplext förhållande, där uppemot 50 procent av personer som har någon demenssjukdom även har depression, enligt bakgrunden till den aktuella studien.

Vad gäller en eventuell koppling mellan depression och alzheimer så har det undersökts i flera tidigare studier. Resultaten har dock varit motsägelsefulla, där det ibland har setts en koppling mellan symtom på depression tidigt i livet och alzheimer medan andra studier visat att en koppling snarare finns vid depressiva symtom senare i livet, enligt forskarna bakom studien.

Två hypoteser som framkommit är att depression antingen kan vara en kausal riskfaktor för alzheimer och andra demenssjukdomar, alternativt ett symtom som kommer tidigt i förloppet och föregår de övriga sjukdomssymtomen.

I den aktuella studien som är en långtidsuppföljning i den så kallade Whitehall II-studien, där 10 000 personer ingick, undersöktes förekomsten av depressiva symtom vid åtta olika tillfällen.

Resultatet från en uppföljning 27 år efter studiens start visar att de personer som hade ihållande eller återkommande depressiva symtom i senare delen av livet hade närmare 70 procents ökad risk för demens. Däremot hade depression i ett tidigare skede, medelåldern, ingen koppling till demens.

Forskarna bakom studien anser att resultatet tyder på att depression kan vara ett symtom i en tidig fas till demens innan andra symtom hunnit bli märkbara och som reflekterar en påbörjad sjukdomsprocess i hjärnan. En annan möjlighet som lyfts fram är att båda tillstånden har gemensamma sjukdomsorsaker kopplade till hjärnans funktion och att depression är det som kommer till uttryck först.

Läs mer i abstract:

Archana Singh-Manoux med flera. Trajectories of Depressive Symptoms Before Diagnosis of Dementia – A 28-year Follow-up Study. Jama Psychiatry, publicerad online den 17 maj 2017. Doi: 10.1001/jamapsychiatry.2017.0660

EMILIA LARSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev