Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

”Fler med ms måste få ta del av framstegen”

Publicerad: 28 maj 2014, 06:30

Personer med ms har tyvärr länge fått stå tillbaka i Sverige, skriver Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet.


Nyckelordet under den världsomspännande ms-dagen den 28 maj är tillgänglighet. Personer med ms ska ha samma möjligheter som andra att leva ett så normalt liv som möjligt. Tyvärr kan inte Sverige ses som ett föregångsland, tvärtom har personer med ms länge fått stå tillbaka.

Det är mycket bra att regeringen nu via kronikersatsningen uppmärksammar ms, och att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för sjukdomen. I dag präglas ms-vården av dåliga vårdkedjor och ojämlik tillgång till behandling.

Våra medlemmar vittnar om lång väntan på diagnos, och om att man nekas bra behandling. Det är tragiskt då det i dag finns goda möjligheter att ge många betydligt bättre vård. De senaste årens forskningsframsteg gör att vi kan tala om en helt ny syn på ms. Det som tidigare var en svårt funktionsnedsättande sjukdom blir alltmer en kronisk kontrollerbar sjukdom.

Tyvärr visar ny statistik från Ms-registret att sjukvården har lång väg att gå. Av alla patienter med skovvist förlöpande ms är det endast i ett landsting, Västerbotten, som andelen patienter som behandlas med bromsmediciner överstiger 75 procent, vilket ms-läkarna anser är en rimlig nivå.

I alla andra landsting är det betydligt färre ms-patienter som får behandling. Det är också endast Västerbotten som når målet att 75 procent av ms-patienterna ska få trä a sin neurolog en gång per år. I genomsnitt i hela landet är det bara 43 procent av ms-patienterna som får komma på årligt åter besök.

Några förbättringar är särskilt angelägna inom landstingens ms- vård och i Socialstyrelsens fortsatta arbete med nationella riktlinjer:

■ Sverige behöver 300 nya neurologer. Landstingen måste skapa utbildningsplatser för detta. Stora pensionsavgångar ger allt längre köer och därmed sena diagnoser och behandlingar.
 ■ Det måste gå snabbare att ställa diagnos och sätta in behandling. I dag får en minoritet diagnosen inom vårdgarantins tre månader. Vårdcentralerna måste ges riktlinjer för hur personer med tidiga symtom på ms bör utredas.
 ■ Ms-patienter måste undersökas med magnetkamera en gång om året för att kunna upptäcka om den skadliga inflammatoriska processen avstannat. Alltför få erbjuds detta.
 ■ Varje ms-patient ska ha rätt att träffa neurolog minst en gång per år.
 ■ Gör om vårdgarantin så att även återbesök omfattas. I dag trängs kroniskt sjuka patienter ut av förstagångsbesök för att landstingen och regionerna ska kunna få ut sin del av regeringens kömiljard.

För sjukvården finns ingen anledning att invänta råd från Socialstyrelsen. Det finns goda möjligheter att ge betydligt fler personer med ms möjlighet att leva ett bra liv trots sin svåra sjukdom.

Det är många ungas liv och framtid som står på spel. Vi får inte svika dem.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev