onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Fler piller sällan vad smärtdrabbad önskar

Publicerad: 19 april 2012, 14:29

Ryggmärgsskadade tycker att de får dålig hjälp mot sin neuropatiska smärta. De efterfrågar massage och beteende­terapi – men erbjuds bara läkemedel.


Monika Löfgren och Cecilia Norrbrink är sjukgymnaster och forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Karolinska institutet.

I en ny studie har de intervjuat vuxna ryggmärgsskadade med neuropatisk smärta om deras erfarenheter av smärtvården.

Resultaten visar på en klyfta mellan vad patienterna vill ha från hälso- och sjukvården – och vad vården faktiskt erbjuder.

– Patienterna upplevde att de bara fick mediciner mot smärtan. De saknade förslag från sjukvården på alternativa eller komplementärmedicinska insatser. När de själva lyfte frågan så kände de att de inte fick något gehör för sin erfarenhet, sin kompetens och sina önskemål, säger Cecilia Norrbrink.

Tidigare forskning har visat att den neuropatiska smärtan – som drabbar närmare hälften av patienterna ­– är ett av de största problemen för ryggmärgsskadade.

Samtidigt vet man att läkemedel har en begränsad effekt på den här typen av smärta och att de ofta medför biverkningar och kanske beroende.

I den nya studien – som har accepterats för publicering i tidskriften Disability and Rehabilitation – intervjuades 18 patienter i åldern 28–66 år vid fem rehabiliteringskliniker i olika delar av landet.
Syftet var att ta reda på vad patienterna gör för att hantera smärtan och vad de vill ha ut av vården.

– I slutänden handlar det om att designa ett bättre bemötande och en bättre smärtvård för den här gruppen, säger Cecilia Norrbrink.

Patienterna efterfrågade till exempel massage, akupunktur och beteendeterapi för att lindra smärtan. De ville också ha mer kunskap om hur de ska leva med den.

– De ville verkligen ha en dialog och diskutera möjliga strategier och alternativa behandlingar med hälso- och sjukvården, säger Monika Löfgren.

De flesta upplevde dock att de hade fått leta sig fram till strategier för att ta hand om smärtan, utan stöd från sjukvården.

– Det handlade mycket om att använda värme och om att hitta en balans i vardagen. Några ägnade sig väldigt mycket åt fysisk träning. Patienterna berättade även om mentala strategier för att sätta fokus på annat än smärtan, säger Monika Löfgren och fortsätter:

– Men när smärtan blev för svår fanns det inget annat att göra än att vänta på att det skulle gå
över.

Enligt Cecilia Norrbrink är fokuset på läkemedelsbehandling förståeligt eftersom det i dag inte finns klar evidens för något annat än läke­medels­behand­ling vid neuropatisk smärta.

– Problemet är att läke­medlen har så ringa effekt och dessutom medför besvärliga biverkningar.

Forskarna anser att andra behandlingsmetoder, som ännu saknar hård evidens, i större utsträckning bör inkluderas i smärtvården.

– Vi vet att många använder behandlingar som massage, värme, sjukgymnastik och fysisk träning. I flera studier har patienter skattat upplevelsen av detta som ganska bra, säger Cecilia Norrbrink.
Monika Löfgren fortsätter:

– När kunskapsläget är som det är behöver vi bättre ta tillvara på patienternas erfarenheter och lyssna på vad som fungerar för dem.

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev