Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Fluoxetin hjälpte inte efter stroke

Publicerad: 4 augusti 2020, 11:45

Förhoppningar om att det antidepressiva läkemedlet skulle förbättra hjärnans återhämtning efter stroke infriades inte. I en stor svensk studie publicerad i Lancet Neurology sågs ingen positiv effekt på funktionsbortfall.


SSRI-hämmaren fluoxetin har i djurförsök visat sig främja hjärnans återhämtning efter stroke. Positiva effekter har också setts i mindre studier på människor efter en ischemisk stroke. För nio år sedan skrev Dagens Medicin om en fransk studie där patienter som efter en blodpropp i hjärnan fått fluoxetin hade förbättrat sin motoriska förmåga mer än en kontrollgrupp.

Men den nu publicerade studien Effects, med strokepatienter från 35 svenska sjukhus, grusar hoppet om att läkemedlet skulle bli ett tillskott vid behandlingen.

Under en period på fem år lottades 750 patienter till att två till 15 dagar efter stroke påbörja en halvårslång daglig behandling med fluoxetin. Efter sex månader sågs ingen skillnad i funktionsbortfall jämfört med en lika stor placebogrupp.

Samtidigt som den svenska studien publicerar Lancet Neurology en mycket likartad internationell studie, Affinity. Där dras samma slutsats – ingen effekt av fluoxetin sågs på funktionsbortfallet. Funktionsbortfallet mättes i båda studierna med den modifierade Rankinskalan, som ofta används efter stroke.

I den svenska studien sågs däremot en positiv effekt när det gällde nydiagnostiserad depression efter en stroke. Detta drabbade 11 procent i placebogruppen, mot 7 procent i fluoxetingruppen. Å andra sidan var risken för benfrakturer och hyponatremi förhöjd bland dem som fick fluoxetin.

Även i Affinitystudien sågs en ökad risk för benfrakturer, och dessutom en ökad frekvens av fall och epileptiska anfall i fluoxetingruppen.

Neurologen Erik Lundström är forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet och försteförfattare till den svenska studien.

– Mitt råd är att avstå från att använda fluoxetin som förebyggande behandling efter stroke, kommenterar Erik Lundström i ett pressmeddelande från universitet.

I Lancet Neurology kommenteras de båda studierna av andra forskare vid universitet i Amsterdam och London. De skriver att dessa studier, tillsammans med en brittisk studie från 2019, övertygande har visat att en daglig dos med Fluixetin ”inte ska rekommenderas för patienter med en mild till måttlig stroke i rutinbehandlingen efter stroke”.

Däremot utesluter de inte att antidepressiv behandling för en mer selekterad grupp patienter skulle kunna öka deras motivation och fysiska aktivitet i samband med rehabilitering. Författarna till den kommenterade artikeln skulle gärna se sådan forskning framöver.

Läs abstract till artiklarna här:

Effects trial collaborartion med flera. Safety and efficacy of fluoxetine on functional recovery after acute stroke (EFFECTS): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurology augusti 2020, DOI: 10.1016/S1474-4422(20)30219-2

Affinity trial collaboration med flera. Safety and efficacy of fluoxetine on functional outcome after acute stroke (AFFINITY): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurology 2020; 19: 651–60, DOI: 10.1016/S1474-4422(20)30207-62020

Gert Kwakkel med flera. Time for the next stage of stroke recovery trials. Lancet Neurology 2020; 19, 636–637, DOI: 10.1016/S1474-4422(20)30218-0

Relaterat material

Läkemedel mot depression kan ha plats vid ischemisk stroke

Lisa Blohm

lisa.blohm@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev