Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Fördjupad bild av sambandet mellan plack och alzheimer

Publicerad: 26 maj 2015, 15:01

Foto: Thinkstock

Amyloida plack i hjärnan kan börja bildas redan vid 30 års ålder. Det är ett av resultaten från två nya nederländska meta-analyser.

Ämnen i artikeln:

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och sjukdomen är kopplad till att plack av proteinet beta-amyloid ansamlas i hjärnan. Nu har nederländska forskare bearbetat data från ett stort antal studier i två nya meta-analyser och resultaten visar att utveckling av amyloidpatologi kan starta så tidigt som vid 30 års ålder men att med rätt diagnos tidigt finns möjlighet att sätta in förebyggande behandling. I dag finns dock ingen sådan behandling tillgänglig, men flera olika läkemedelskandidater är under utveckling.

Resultaten i den ena studien ger ytterligare stöd för den rådande hypotesen att amyloidinlagring hos icke-dementa personer faktiskt speglar en begynnande utveckling av alzheimer. Data visade att hög ålder och en variant av den kända riskgenen apolipoprotein-E4, ApoE4, kunde kopplas till en högre amyloidinlagring i hjärnan hos icke-dementa personer. Ålder och ApoE4 är välkända riskfaktorer för alzheimer.

Forskarna såg att andelen personer med patologiska halter av amyloid ökade från 10 procent vid 50 års ålder till 44 procent vid 90 hos icke-dementa personer. Bland personer med lindrig kognitiv svikt var motsvarande värden 27 och 71 procent. Resultaten verifierades när man undersökte alzheimerhjärnor efter dödsfall.

Amyloidpatologi i hjärnan analyserades i alla ingående studier med antingen PET-kameraundersökning av hjärnan eller ryggvätskeprov.

I den andra studien tittade forskarna på amyloidinlagring hos personer med olika form av demens, inklusive alzheimer. Hos dem med klinisk diagnostiserad alzheimer minskade andelen personer med amyloidpatologi med stigande ålder, från i snitt 93 procent vid 50 års ålder till 79 procent hos 90-åringar. Om man däremot bara tittade på alzheimerpatienter som var ApoE4-bärare så var motsvarande siffra runt 90 procent, oavsett ålder. Hos patienter med andra demensformer, som frontallobsdemens, blodkärlsdemens och lewykroppsdemens, ökade andelen med amyloida plack i hjärnan både med ålder och hos ApoE4-bärare. Denna skillnad kan vara en hjälp vid diagnostiseringen av tidig demens, för att avgöra om demensen är alzheimer eller inte, enligt forskarna.

Studien omfattade data från 1 359 diagnostiserade alzheimerspatienter, 538 patienter med annan demens och 1 849 friska kontrollpersoner, och alla studier var gjorda med PET-kamera.

Det är, enligt forskarna i den första studien, viktigt att påpeka att inte hela bilden är klar bakom sjukdomsutvecklingen vid alzheimer, eftersom inte alla som har patologisk amyloidinlagring i hjärnan utvecklar alzheimer och inte heller alla med diagnostiserad alzheimer har denna onormala inlagring av amyloid.

I en ledarkommentar till artiklarna skriver två experter inom området att studierna tillsammans visar på den enorma möjlighet som imaging-tekniker, till exempel PET-kameraundersökning, av amyloida plack har för att ställa en korrekt och tidig alzheimerdiagnos utgör.

Här kan du läsa abstract till studierna:

Willemijn Jansen med flera. Prevalence of Cerebral Amyloid Pathology in Persons Without Dementia. A Meta-analysis. Jama. Publicerad online 19 maj 2015. DOI: 10.1001/jama.2015.4668.

Rik Ossenkoppele med flera. Prevalence of Amyloid PET Positivity in Dementia Syndromes. A Meta-analysis. Jama. Publicerad online 19 maj 2015. DOI: 10.1001/jama.2015.4669.

KARIN SVENS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev