Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

”Ge parkinsonvården ett centre-of-excellence”

Publicerad: 26 september 2014, 05:25

Att ge bästa möjliga vård handlar också om att våga ompröva. Ett område där det nu finns behov av ett annat och vidare synsätt är parkinsonvården, skriver två landstingspolitiker och fyra parkinsonpatienter.


Sverige är ett land med stolta traditioner inom både forskning och  vård. Det är kombinationen av framstående medicinsk forskning, närhet  till läkemedelsindustri och en väl fungerande, offentligt finansierad  vård som har gjort Sverige framstående. Stockholm, Karolinska  institutet, KI, och Karolinska universitetssjukhuset har med rätta en  särskild plats i sjukvårdens ”hall-of-fame”.

Rollen och uppgiften att ge medborgarna bästa möjliga vård handlar  också om att våga ompröva. Testa och ta nya vägar. Ett sådant område där  det nu finns behov av ett annat och vidare synsätt är parkinsonvården.  Det är sedan länge känt att den gängse behandlingsmetoden – medicinering  som justeras någon gång om året med en läkare – behöver ersättas av en  helhetssyn på behandlingen.

En sådan helhetssyn kräver att en kvalificerad öppenvårdsmottagning  inte bara har neurologer utan även parkinsonspecialiserad övrig  vårdpersonal såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster, logopeder, dietister,  psykologer och terapeuter. På så sätt kan man behandla inte bara de  välkända motoriska symtomen på Parkinsons sjukdom som förlångsamning,  skakningar och stelhet utan också den långa rad av icke motoriska symtom  som patienten har väl så stora problem med i sin vardag, det vill säga  demens, sömnlöshet, depression, orkeslöshet, viktminskning och svårighet  med tal och sväljfunktioner.

Om en sådan öppenvårdsmottagning blir ett centre-of-excellence  i anslutning till Karolinska universitetsjukhuset och KI, ges möjlighet  att snabbare föra in kunskap från patientarbetet till forskningen liksom  att föra ut forskningsrönen i vården.

Som alltid när nya idéer och arbetssätt prövas, krävs det en öppenhet  från alla inblandade och en vilja att arbeta på ett nytt sätt.

I dag finns det 22 000 parkinsonpatienter i Sverige, en siffra som på  grund av längre livslängd beräknas öka med 14 000 inom de närmaste  åren. Av dagens patienter finns cirka 5 000 i Stockholmsregionen.

Med fler patienter blir kraven allt större på samhället att leverera  effektiv vård med hög patientnytta på ett samhällsekonomiskt sätt. Det  kan uppnås om befintliga vårdresurser samlas på ett för patienten  lättåtkomligt sätt. Genom kontakter mellan läkare, patienter, politiker  och forskare har tankar vuxit fram på att skapa ett sådant  centre-of-excellence i anslutning till Nya Karolinska.

Under en tid har denna idé flitigt diskuterats. De initiala  reaktionerna idén har mött har varit positiva. Men samtidigt återstår  naturligtvis många utmaningar:

■ Hur kan Stockholms läns landstings vårdvalsmodell och  ersättningssystem understödja en sådan vårdlösning – som tar bort några  av dagens gränser, vilka förändringar måste till?
■ Hur kan  patienten stimuleras till ökat engagemang och delaktighet i sin  behandling, det vill säga hur bör samspelet mellan patient, forskare och  vårdpersonal på ett centre-of-excellence utvecklas så att ökad  patientnytta kan uppnås samtidigt som samhällets vårdkostnader inte ökar  eller ännu hellre minskar?
■ Hur kan man åstadkomma en bra kontaktyta mellan öppenvård och forskning?
■ Går det att åstadkomma en ägarform som ger bred politisk enighet, utan vinstintressen?
■ Vilken ägarform är optimal – landstingsägt, privatägt, stiftelseägt eller annan ägarform?
■ Hur ska man lyckas efterleva de riktlinjer för Parkinsons sjukdom som Socialstyrelsen lägger fram under 2015/2016?

Vi tror att ovanstående skissade vårdcenter är möjligt och vill  i bred samverkan arbeta vidare med denna idé i syfte att under 2015  presentera ett färdigt förslag som kan sjösättas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev