Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Goda resultat med diabetesläkemedel vid parkinson

Publicerad: 9 augusti 2017, 12:20

Förbättrad motorisk förmåga tycks vara resultatet av behandling med diabetesläkemedlet exenatid vid Parkinsons sjukdom, enligt en mindre randomiserad studie i Lancet.


– Läkemedlet är väldigt intressant och verkar ha effekt på hur sjukdomen fortskrider. Det är precis det vi saknar vid parkinson, säger Per Sveningsson, neurolog och professor vid Karolinska institutet.

Exenatid sänker blodsockret genom att härma effekten av det kroppsegna hormonet GLP-1, glukagonlik peptid -1, i tarmen, vilket påverkar utsöndringen av insulin.

Även i hjärnan finns så kallade receptorer för GLP-1 och läkemedlet har i både djurförsök samt en mindre studie på människa, visat sig ge förbättring av motorik, minne och inlärning.

Hur detta går till är oklart, men utifrån djurstudier föreslår forskarna att läkemedlet möjligen kan påverka överlevnaden av så kallade dopaminerga neuron alternativt påverka farmakokinetiken av behandlingar som ges vid sjukdomen.

I studien ingick 62 personer som lottades till att, utöver ordinarie läkemedelsbehandling, även få subkutana injektion en gång i veckan med antingen två mg exenatid eller placebo i 48 veckor. Behandlingstiden följdes av behandlingsfri period på tolv veckor innan utvärdering.

Resultatet visar att exenatid gav en förbättring vad gäller rörelseförmåga utifrån den skala som användes i försöket, vilket även var det primära utfallsmåttet i studien. I placebo-gruppen skedde däremot en försämring av den motoriska förmågan. Skillnaden mellan grupperna var 3,5 poäng, vilket är en kliniskt relevant skillnad, enligt Per Sveningsson.

Reaktioner vid injektionsstället samt mag-tarmbesvär symtom vanliga i båda grupperna. I exenatidgruppen uppstod sex allvarligare, negativa händelser jämfört med två i placebogruppen, ingen av dessa bedöms ha varit relaterade till studien.

Per Svenningsson lyfter fram två saker som man bör ha i beaktande med läkemedlet.

– Det ena är viktnedgång, vilket är en biverkan av det här läkemedlet. I den här studien hade de inte så mycket problem med det, men i en längre studie så kan det bli ett problem för vissa patienter med parkinson. Det andra är att man får följa blodsockernivåerna noggrant.

Vad tror du det här resultatet kan komma att få för klinisk betydelse?

– Det första som behöver göras är en studie på fler enheter innan man kan säga att det kommer att påverka klinisk praxis. Jag vet att flera center i olika delar av världen är intresserade av att göra något nu. Även här på KI är vi intresserade av att göra ett liknande upplägg redan till hösten.

Han fortsätter.

– Ett praktiskt problem är att det inte finns något kommersiellt intresse i läkemedlet eftersom alla patent har gått ut på just det här läkemedlet.

Läs mer i abstract:

Dilan Athauda med flera. Exenatide once weekly versus placebo in Parkinson's disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet, publicerad online den 3 augusti 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31585-4

EMILIA LARSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News