torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Karta: Stora skillnader i neurologin

Publicerad: 18 maj 2016, 07:19

Den neurologiska sjukvården är dåligt utbyggd på många håll – och värst ser det ut i norr. Det visar neurologföreningens enkät till sjukhusen.


Länk till karta

Svenska neurologföreningen har kartlagt utbyggnaden av den neurologiska vården i en enkät till 84 offentligt finansierade sjukhus.

Kartläggningen visar bland annat att minst 26 sjukhus i landet inte hade en enda anställd neurolog när enkäten gjordes under oktober 2015 till mars 2016. På några få av dem tar man hjälp av en extern konsult vid enstaka tillfällen.

Kartläggningen visar också att bara nio sjukhus – utöver universitetssjukhusen – uppfyller neurologföreningens alla fyra kriterier för en neurologienhet. Norrlands universitetssjukhus i Umeå är överhuvudtaget det enda sjukhus norr om Gävle som uppfyller alla fyra kriterier.

Ytterligare 30 sjukhus i landet uppfyller två eller tre av neurologföreningens kriterier.

Kriterier för en neurologienhet:

■ minst fyra specialistheltidstjänster
■ minst två st-tjänster i neurologi
■ minst tre sjuksköterskor som arbetar enbart med neurologi
■ ett multidisciplinärt neuroteam

Enligt neurologföreningen kan tillgång till en neurologienhet ses som ett kvalitetsmått på vården för kronisk neurologisk sjukdom. Att det finns en neurologienhet behöver dock inte betyda att det finns tillräckliga resurser i förhållande till antalet invånare som bor i det området.

Neurologföreningen lyfter nu frågan om att det är dags att organisera vården i egna kliniker, för att åstadkomma en rimlig arbetssituation för neurologerna och en jämlik vård för patienterna.

Föreningen varnar för att de kroniskt sjuka annars riskerar att trängas undan när akutneurologi och strokevård alltmer pockar på neurologisk kompetens.

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev