Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Kombination av NSAID och antidepressiva kan öka risk för hjärnblödning

Publicerad: 15 juli 2015, 11:22

Foto: Thinkstock

Att kombinera antidepressiva läkemedel och värktabletter ökar risken för hjärnblödning enligt en studie som publicerats i British Medical Journal.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

I studien såg de koreanska forskarna att när antidepressiva läkemedel och värktabletter i form av NSAIDs kombineras, ökar risken för intrakraniell blödning under den första månaden av medicineringen (riskkvot på 1,6). Det var ingen skillnad i risk mellan olika typer av antidepressiva läkemedel. Den grupp som hade högst riskökning för hjärnblödningar var männen, med riskkvoten 2,6 jämfört med 1,2 för kvinnorna.

Båda läkemedelsgrupperna har en omfattande användning och samsjuklighet i depression och smärta är också stor. Enligt forskarna har cirka 65 procent av de med egentlig depression också kronisk smärta.

Forskarna påpekar att det inte kan uteslutas att den ökade blödningsrisken kan ha en annan orsak än medicineringen, men menar ändå att resultaten visar att man som läkare bör vara särskilt uppmärksam när en patient för första gången använder denna kombination av läkemedel.

I studien tittade forskarna på data från över 4 miljoner patienter som fick antidepressiva läkemedel utskrivet för första gången.

I en ledarkommentar i samma tidskrift skriver fyra brittiska experter att resultaten styrker bevisen för att den studerade läkemedelskombinationen ökar risken för hjärnblödningar.

Samtidigt tar experterna upp några viktiga frågor som fortfarande lämnas obesvarade trots den nya stora studien. I studien fanns ingen obehandlad kontrollgrupp att jämföra med. Studien säger heller inget om den långsiktiga risken, eftersom man bara tittade på de 30 första dagarna efter insättning av antidepressiva läkemedel.

Experterna spekulerar också i om det kan finnas etniska skillnader i den observerade risken eftersom studien gjordes i den koreanska befolkningen. Dessutom finns ingen förklaring i studien till varför män hade en högre risk att drabbas av hjärnblödning.

Här kan du läsa hela studien:

Ju-Young Shin med flera. Risk of intracranial haemorrhage in antidepressant users with concurrent use of non-steroidal anti-inflammatory drugs: nationwide propensity score matched study. The British Medical Journal, publicerad online 14 juli 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h3517.

KARIN SVENS

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev