Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Lättare liv när dement åt vitamin

Publicerad: 3 januari 2014, 12:30

Höga doser av E-vitamin kan hjälpa alzheimerdrabbade att klara vardagen bättre, enligt en ny studie i tidskriften Jama.


Vid tidigare forskning har både vitamin E och läkemedlet memantin visat sig ha positiva effekter på lite längre gången alzheimer. Forskarna bakom Jama-studien konstaterar att det vetenskapliga stödet för nytta vid mild till måttlig sjukdom är svagare.

De ville därför undersöka om vitamin E, memantin eller en kombination av de båda kunde bromsa utvecklingen vid mild till måttlig alzheimer hos patienter som också behandlades med acetylkolinesterashämmare.

Till studien rekryterades 613 patienter, nästan alla män, från Veterans affairs medical centers i USA. De hade alla diagnosen alzheimer och tog acetylkolinesterashämmare.

Patienterna lottades sedan in i fyra olika grupper, i en dubbelblind, placebokontrollerad studie. En fick 2 000 IE (internationella enheter) per dag av E-vitamin, en mycket högre dos än det rekommenderade dagsintaget. En annan grupp fick memantin, den tredje en kombination av memantin och E-vitamin och den fjärde placebo.

I slutänden kunde data från 561 deltagare i studien analyseras, en del hade dött och andra hade fallit bort av andra orsaker. Patienterna i studien följdes upp efter en genomsnittlig tid på 2,3 år. Det visade sig då att gruppen som bara fick E-vitamin hade klarat sig bättre än placebogruppen. Försämringen när det gällde att klara vardagliga aktiviteter, som att klä eller bada sig, hade gått signifikant långsammare. Forskarna översätter det som att försämringen under uppföljningen på 2,3 år hade gått 6,2 månader långsammare i E-vitamingruppen när det gällde att klara vardagliga aktiviteter.

När grupperna som fick memantin respektive både memantin och E-vitamin jämfördes med placebo, sågs däremot ingen skillnad.

Det sågs inga signifikanta skillnader när det gällde dödlighet oavsett orsak och andra oönskade allvarliga händelser, med ett undantag. Parasitangrepp och infektioner var vanligare i grupperna som fick bara memantin eller både memantin och E-vitamin än i placebogruppen.

Forskarna drar slutsatsen att behandling med vitamin E skulle kunna göra att alzheimersjuka klarar saker som att klä sig lite längre än annars. De konstaterar också att det skulle göra det lite lättare för dem som sköter om en alzheimersjuk.

I en så kallad editorial i Jama kommenterar bland andra Denis A Evans från Rush University Medical Center i Chicago resultaten. De välkomnar studien, och konstaterar nöjt att den är relativt lång och stor och inte drivs av kommersiella intressen. Å andra sidan ser de den möjliga effekten av E-vitamin som  modest  och poängterar att det fortfarande inte handlar om att förebygga eller bota, bara att mildra symtomen lite. De påpekar också att vara vaksam på risker med höga doser E-vitamin som kanske inte har setts i denna studie.

Läs abstract till studien: Maurice W Dysken med flera: Effect of Vitamin E and Memantine on Functional Decline in Alzheimer Disease The TEAM-AD VA Cooperative Randomized Trial. Jama  2014;311(1):33-44. doi:10.1001/jama.2013.282834.

Lisa Blohm

Chefredaktör och ansvarig utgivare

lisa.blohm@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev