Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Nya effektivare metoder vid stroke

Publicerad: 26 augusti 2012, 12:00

Med den nya tekniken trycks blodproppar i hjärnan undan med ett expanderande nät som förs upp i det drabbade kärlet med en kateter. Proppen fångas i nätet och dras ut ur hjänan, varpå blodflödet återställs.

Foto: Business Wire

ESC 2012. De nya verktygen där metallnät tar bort blodproppar i hjärnan visar mycket lovande resultat. Detta i två nya studier i The Lancet.


Ämnen i artikeln:

Stroke

Dessa nya stentverktyg kan ta bort propparna snabbare, och användas i mindre kärl i hjärnan, än de lite äldre korkskruvsliknande verktygen.

Trombolys, propplösande behandling med läkemedel, är den metod som i dag rekommenderas vid ischemisk stroke, blodpropp i hjärnan, i Socialstyrelsens riktlinjer. Behandlingen ska sättas in inom fyra och en halv timme efter symtomdebut.

Men alla patienter svarar inte på behandlingen, ofta på grund av att proppen är för stor. I mitten av 2000-talet kom en ny behandlingsmetod som gick ut på att ta bort hindret mekaniskt – trombektomi – som kan användas på stora proppar eller när patienten inte tål propplösande medel. En kateter sticks då in i ljumskartären och förs upp i ett kärl i halsen. Därifrån förs en mikrokateter upp till det igenproppade kärlet och en liten skruv vecklas ut så att hindret försiktigt kan dras ut.

Nu har ”korkskruven” fått modernare efterföljare. Grundprincipen är densamma, men i stället för skruven expanderas ett litet metallnät när mikrokatetern har nått sitt mål.

– Det trycker undan blodproppen så att man får en omedelbar passage. Proppen fastnar i nätet och så kan man dra ut alltihop. Det verkar vara det snabbaste och säkraste sättet vad vi kan se hittills, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

De nya verktygen används redan på patienter i Sverige, i första hand vid Karolinska, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Medicintidskriften The Lancet publicerar nu två studier som bidrar till kunskapsutvecklingen, detta i samband med den pågående europeiska hjärt-kärlkongressen ESC i München. I båda studierna jämförs de nya stentverktygen med de lite äldre skruvverktygen. Båda gångerna utfaller resultaten till stentverktygens fördel.

Den första, kallad Swift, är en dubbelblind studie ledd av professor Jeffrey Saver vid UCLA strokecentrum, där 113 patienter lottades till trombektomi med antingen stentverktyget Solitaire eller med skruvverktyget Merci. Efter tre månader bedömdes 58 procent av patienterna i Solitaire-gruppen ha god neurologisk status jämfört med 33 procent i den andra gruppen. Dödligheten i Solitaire-gruppen var 17 procent jämfört med 38 procent i den andra.

Den andra studien, kallad Trevo 2, ledd av Raul Nogueira vid Emroy University School of Medicine, mätte andelen patienter som kunde klara sin livsföring själva efter allvarlig stroke. Totalt lottades 178 patienter till behandling med det nya instrumentet Trevo eller med Merci. Uppföljningen visade att 40 procent av patienterna i den första gruppen klarade sig själva jämfört med 22 procent i den andra gruppen.

– Jag tycker att det här är ett väldigt viktigt komplement till trombolysbehandling för de patienter som har större blodproppar i hjärnan och allvarligare stroke. Proppar större än cirka 8 millimeter verkar behöva avlägsnas mekaniskt, säger Nils Wahlgren.

Han tillägger att det ännu är för tidigt att begära att Socialstyrelsen ändrar riktlinjerna.

– Det är fortfarande en verksamhet under utveckling för vi behöver mer kunskaper och mer bevis.

Abstract till studierna:

Raul Nogueira med flera. Trevo versus Merci retrievers for thrombectomy revaslularisation of large vessel occlusions in acute ischaemic stroke (TREVO 2): a randomised trial. The Lancet. Publicerad online den 26 augusti 2012.

DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61299-9

Jeffrey Saver med flera. Solitaire flow restoration device versus the Merci Retriever in patients with acute ischaemic stroke (SWIFT): a randomized, parallel-group, non-inferiority trial. The Lancet. Publicerad online den 26 augusti 2012.

DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61384-1

SARA RÖRBECKER

Ämnen i artikeln:

Stroke

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev