Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Olika medel mot parkinson gav lika stor förbättring

Publicerad: 10 mars 2009, 12:56

Inledande behandling med antingen levodopa eller en dopaminagonist vid Parkinsons sjukdom gav i en ny studie samma grad av förbättring, men olika sorters långsiktiga biverkningar.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Patienter med Parkinsons sjukdom tros ha brist på signalsubstansen dopamin i hjärnan. Tidigare forskning har pekat på att patienter som påbörjar behandling med levodopa, ett läkemedel som omvandlas till dopamin i hjärnan, förbättras i högre grad än patienter som får andra mediciner. Med tiden försvagas dock effekterna av levodopa och patienterna får svårare att kontrollera sina rörelser.

 Detta har, enligt forskarna bakom den aktuella studien, lett till att somliga läkare i stället förespråkar att Parkinsonpatienter inledningsvis ska behandlas med dopaminagonister, som verkar genom att stimulera dopaminreceptorer i hjärnan.

Nu har forskare vid bland annat University of Rochester i New York, USA, undersökt långtidseffekterna av att inleda behandlingen med levodopa eller dopaminagonisten pramipexol.

 Totalt 301 patienter som hade varit diagnostiserade med Parkinsons sjukdom i max sju år lottades till att påbörja behandling med något av de två preparaten mellan 1996 och 1997. Läkarna fick dock tillstånd att lägga till behandling med levodopa eller andra mediciner om patientens handikapp förvärrades.

Fram till augusti 2003 följdes 108 patienter i gruppen som fick pramipexol och 114 patienter i gruppen som fick levodopa.

 Efter den i snitt sex år långa uppföljningstiden hade majoriteten av patienterna, oberoende av vilken behandling de startat med, fått flera olika slags läkemedel. Över 90 procent av patienterna hade fått levodopa samtidigt som majoriteten av dem som inlett behandlingen med pramipexol fortfarande fick detta läkemedel.

 Resultaten, som nu presenteras på hemsidan för tidskriften Archives of Neurology, visade inga skillnader mellan de bägge grupperna när det gällde patienternas egen uppskattning av förmågan att röra sig, livskvalitet och sjukdomsgrad.

 Däremot sågs signifikanta skillnader för oönskade sidoeffekter av de två behandlingarna. Patienter som påbörjade behandling med levodopa drabbades oftare av motoriska problem än dem som fick pramipexol, även om dyskinesier, ofrivilliga smärtsamma rörelser, var ovanliga i bägge grupper. De patienter som inledde sin behandling med pramipexol drabbades däremot oftare av svår sömnighet och ödem.

 Studien finansierades av bland annat läkemedelsföretaget Boehringer Ingelhiem, som utvecklat pramipexol.

Archives of Neurology, publicerad online 9 mars 2009

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev