Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Passiv rökning kopplas till demensrisk

Publicerad: 13 februari 2009, 09:11

Personer som utsatts för passiv rökning hade ökad risk för att utveckla demens, visar en studie som publiceras i dag fredag.


Tidigare forskning har slagit fast att det finns en klart ökad risk för demens hos aktiva rökare. Nu har forskare från universiteten i Cambridge i England och Michigan, USA, undersökt inverkan av passiv rökning på demens och liknande sjukdomar.

De studerade 4 809 icke-rökare som var 50 år eller äldre och som ingick i två longitudinella hälsostudier i Storbritannien. Personerna hade lämnat salivprov och forskarna undersökte vilken halt av kotinin, den viktigaste nedbrytningsprodukten av nikotin, som fanns i proven. De personer söm rökt tidigare och de som aldrig rökt studerades var för sig.

Studiedeltagarna fick svara på frågor som skulle avgöra deras hjärnfunktion och kognitiva förmåga. Bland annat testades minne och verbal förmåga, till exempel genom att de fick räkna upp så många fåglar som möjligt på en minut.

De personer som tillhörde de 10 procent som hade sämst resultat i dessa test ansågs lida av någon form av kognitivt funktionshinder, som demens.

Resultaten visade att det fanns ett samband mellan halten av kotinin i saliven och risken för att ha ett kognitivt funktionshinder – risken ökade om kotininkoncentrationen ökade. Sambandet var liknande både för före detta rökare och personer som aldrig hade rökt.

Fastän resultaten i studien inte påverkades av eventuell tidigare hjärt-kärlsjukdom, diskuterar forskarna om dolda hjärtbesvär ändå skulle kunna vara en förklaring till fynden. Den som utsätts för passiv rökning löper risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom, vilket i sin tur ökar risken för demens.

I en kommentar till studien, som publiceras i British Medical Journal i dag, skriver Mark Eisner vid avdelningen för arbets- och miljömedicin, University of California, San Fransisco, att det tidigare inte kunnat visas vetenskapligt att passiv rökning är skadligt för vuxnas hjärnor och att studien också pekar på att även tidigare rökare kan fara illa av passiv rökning.

Den aktuella studien publiceras i British Medical Journal.    British Medical Journal, publicerad online den 13 februari

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev