Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Strokeambulans gav snabbare vård

Publicerad: 12 april 2012, 07:58

Foto: Avdelningen för neurologi, Saarlands universitet

Mobila strokeenheter kan göra att patienter med blodpropp i hjärnan får trombolys 40 minuter tidigare än annars, enligt en tysk studie i tidskriften Lancet Neurology.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Det liknar en lastbil men är i själva verket en specialutrustad ambulans som rymmer en datortomograf och ett minilaboratorium för att kunna diagnostisera stroke. Dessutom finns telemedicinska möjligheter att skicka patientdata till sjukhus.

Fordonet har använts sedan 2008 vid Saarlands universitetssjukhus i Homburg, Tyskland. Syftet är att snabbare identifiera patienter med ischemisk stroke som därmed kan få prehospital behandling med trombolys.

– Det här är ett spektakulärt och intressant koncept som vi diskuterat att testa i Sverige. Jag välkomnar alla initiativ som gör att patienter med ischemisk stroke snabbare kan få trombolys, säger Nils Wahlgren, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

I den tyska studien blev patienter som kontaktade sjukvården med misstänkta symtom på stroke antingen hämtade i den specialutrustade ambulansen eller omhändertagna på sedvanligt sätt.

Vilket omhändertagande patienten fick styrdes av ett slumpvist uppgjort schema där ambulansen användes vissa veckor.

För patienter som fick prehospitalt omhändertagande tog det i snitt 35 minuter från att de kontaktat larmcentralen till att ett beslut om behandling hade tagits. I kontrollgruppen var motsvarande siffra 76 minuter.

– Behandlingens effekt är beroende av att den sker snabbt. Så det är viktig tid som man har sparat i studien, även om det återstår att visa i större studier att patienternas återhämtning verkligen gynnas, säger Nils Wahlgren.

Samtidigt påpekar han att andra tidssparande åtgärder i vårdkedjan kan vara enklare och billigare att införa.

– Framför allt kan man spara tid på sjukhusen. Det kan handla om att ambulansen kör patienter med misstänkt stroke direkt till röntgen och att man där ger trombolys till de patienter som konstateras ha ischemisk stroke, säger Nils Wahlgren.

– Därmed skulle nyttan av en strokeambulans bli mindre. Men det utesluter ändå inte att man prövar mobila strokeenheter, som borde kunna vara mest effektiva i glesbygd.

Läs abstract till studien:

Silke Walter med flera. Diagnosis and treatment of patients with stroke in a mobile stroke unit versus in hospital: a randomised controlled trial. Lancet Neurology, publicerad online den 11 april 2012.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev