Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Studie kan avgöra kontrovers om behandling vid ME/CFS

Publicerad: 18 februari 2011, 14:16

Vad som är bästa behandlingsmetod mot kroniskt trötthetssyndrom är en kontroversiell fråga. En ny studie pekar nu på att KBT och gradvis utökad träning ger bättre resultat än vila och självhjälpsstrategier.


Tidigare mindre studier har pekat på att kognitiv beteendeterapi (KBT) och gradvis utökad träning, huvudsakligen i form av allt längre promenader, kan ge god hjälp till patienter som är drabbade av den omdiskuterade sjukdomen kroniskt trötthetssyndrom, även kallat myalgisk encefalomyelit.

Men dessa metoder har fått kritik från patientorganisationer, däribland i Sverige, som framhåller att de i stället kan förvärra symtomen. Den metod som patientorganisationerna i stället främst för fram är så kallad pacing, där patienterna lär sig ransonera sin begränsade ork och varva lättare aktiviteter med mycket vila.

Men ny stor randomiserad studie från Storbritannien pekar nu på att KBT och gradvis utökad träning trots allt kan vara de bästa metoderna, även om effekten beskrivs som ”måttlig”.

Patienter som slumpats till någon av dessa två behandlingsmetoder fick efter ett års uppföljning bättre fysisk funktion och minskad trötthet, jämfört med dem som slumpats till pacing.

Effekten av pacing var i sin tur jämförbar med enbart sedvanlig specialistvård där patienterna fick rådgivning om sjukdomen och symtomatisk läkemedelbehandling av bland annat sömnproblem och smärta.

Andelen patienter som fick allvarliga biverkningar var mycket liten och skiljde sig i stort sett inte mellan grupperna.

Carl-Gerhard Gottfries är överläkare vid Gottfries Clinic i Mölndal, en specialistmottagning för patienter med fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Han anser att resultaten är ”intressanta”.

– Uppenbarligen finns det någonting i KBT och gradvis ökad utökad träning som är bra för patienterna. KBT hjälper patienterna att i mindre utsträckning känna sig begränsade av sjukdomen och träningen kan förbättra patienternas fysiska status, säger Carl-Gerhard Gottfries till Dagens Medicin.

– Det är dock viktigt att framhålla att detta inte är en bot för patienterna utan bara hjälper dem att anpassa sig till sin sjukdom, så att de trots sjukdomen kan få bättre livskvalitet, säger han.

Carl-Gerhard Gottfries tror inte att studien kommer att leda till något större uppsving för metoderna i Sverige.

– Behandlingarna leder inte till att patienterna kan återgå till arbete, säger han.

Studien omfattar totalt 641 patienter, som alla hade fått diagnosen kroniskt trötthetssyndrom enligt de så kallade Oxfordkriterierina. Resultaten kvarstod även efter en subanalys av 329 patienter som diagnostiserats enligt de så kallade Londonkriterierna, som är utformade för att utesluta patienter med depression och oro.

Samtliga deltagare fick sedvanlig specialistvård. Slumpen avgjorde sedan om de även skulle få KBT, stegvist ökad träning, pacing eller ingen ytterligare behandling.

Studien publiceras i dag, fredag, i tidskriften Lancet.

(Texten uppdaterad kl 9.39 18 februari 2011.)

Läs abstract till studien:

Lancet, publicerad online den 18 februari 2011

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev