Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Svensk parkinsonforskning visades upp för världen

Publicerad: 13 juni 2014, 08:29

Nya typer av behandlingar stod som huvudtema för världens största vetenskapliga kongress om Parkinsons sjukdom, som avslutades i går i Stockholm. Framsteg inom genterapi och celltransplantation var några av huvudpunkterna.


Ämnen i artikeln:

Parkinsons sjukdom

– Det har inte hänt så jättemycket inom läkemedelsbehandlingen av Parkinsons sjukdom de senaste åren. Men det finns anledning att hoppas på de här nya angreppssätten, som har stor potential, säger Per Odin, professor vid Lunds universitet och vice ordförande i den vetenskapliga programkommittén.

Dagens Medicin träffar honom på Älvsjömässan söder om Stockholm där den 18:e kongressen för The International Parkinson and Movement Disorder Society mestadels har huserat.

På frågan vad som varit höjdpunkterna på kongressen nämner han ”en rad lysande föredrag” kring huvudtemat, det vill säga nya experimentella terapier. Det har bland annat handlat om transplantation av dopaminproducerande celler och genterapi. Syftet med det senare är att öka produktionen av dopamin och nervtillväxtfaktorer i hjärnan.

– Celltransplantationerna ligger nu mycket nära kliniska försök. Vad gäller genterapi har de första kliniska studierna startat och det blir mycket intressant att se vad som kommer ut ur detta, säger Per Odin.

Även för de i dag tillgängliga så kallade avancerade parkinsonterapierna, som djup hjärnstimulering och bärbara medicinpumpar, har kongressen bjudit på ny kunskap, enligt Per Odin.

– Metoderna för djupelektrodstimulering blir allt mer avancerade och man definierar alltmer effektiva målområden i hjärnan för denna behandling. Även metoderna att tillföra L-dopa utvecklas kontinuerligt, inte minst för att undvika komplikationer av behandlingen.

Den riktigt stora utmaningen inom parkinsonforskningen är att förstå sjukdomsprocessen och försöka utveckla bromsande eller stoppande behandlingar. Här har det enligt Per Odin kommit två nyckelupptäckter de senaste åren.

■ Dels har den tyska patologen Heiko Braak konstaterat att sjukdomen först uppträder i hjärnstammen och hjärnans luktcentrum innan den sprider sig till substantia nigra, vilket ger upphov till de klassiska symtomen, som stelhet och darrningar. Senare drabbas även hjärnbarken.
■ Dels är det upptäckten av bland andra svensken Patrik Brundin och hans medarbetare att sjukdomen sprider sig på ett prionliknande sätt från cell till cell, möjligen drivet av felveckade varianter av proteinet alfa-synuklein.

– Vi vet att sjukdomen startar långt innan de motoriska symtomen startar, och att flera system i kroppen drabbas. Att hitta kliniskt användbara markörer för den här tidiga utvecklingen är ett väldigt viktigt forskningsområde för att om möjligt tidigt kunna sätta in en bromsande behandling, säger Per Odin.

Totalt kom 4 500 neurologer och forskare från 84 länder till Stockholm för medverka i kongressen. De fick börja med att lyssna på ett invigningstal av den svenske Nobelpristagaren Arvid Carlsson i söndags den 8 juni.

– Sverige har en stark tradition inom forskningen om parkinson. Vi har försökt få kongressen till Skandinavien ända sedan 1990-talet. Det är roligt att nu få chans att bättre visa upp vår forskning och inte minst är det en stimulans för våra unga forskare, säger Per Odin.

Vilka är Sveriges starka sidor inom forskningen på Parkinsons sjukdom?

– Jag har redan nämnt cellterapi och stamcellsforskning, där bland annat Olle Lindvall och Anders Björklund har en framträdande roll, samt Patrik Brundins forskning. Men vi har också till exempel pumpsystemet Duodopa för tillförsel av L-dopa till tunntarmen. Det har utvecklats av Sten-Magnus Aquilonius i Uppsala börjar nu på allvar slå igenom internationellt, säger Per Odin.

Hur kan den svenska parkinsonsjukvården förbättras?

– Här handlar det främst om att vi har en dålig tillgänglighet vad gäller specialistvård. Det finns alldeles för få neurologer i Sverige. Jag kan jämföra med situationen i Tyskland där jag är klinikchef i Bremerhaven, säger Per Odin.

– Där får patienterna snabbt tid hos specialist och ses som regel av sin neurolog var tredje månad. I Sverige tar det lång tid att komma till, avstånden mellan återbesöken är ofta långa och många patienter har inte ens kontakt med specialist.
Några ljuspunkter finns dock. Per Odin nämner Socialstyrelsens kommande riktlinjer för Parkinsons sjukdom och starten för ett nytt nationellt patientregister, som bland annat ska användas för att följa upp kvaliteten på parkinsonvården.

– Med dessa båda instrument skapas förutsättningar för en betydligt förbättrad behandling av landets parkinsonsjuka, säger Per Odin.

Relaterat material

L-dopa var bäst som startbehandling vid parkinson

Vad har varit höjdpunkten på parkinsonkongressen?

Riktlinjer tas fram för MS och parkinson

Skakningar vid parkinson bedöms på distans

”Anmärkningsvärd effekt” av elstimulering vid parkinson

Protein var orsak till parkinson hos möss

Ledtråd till biverkning av L-dopa

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Parkinsons sjukdom

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev